Verkiezingsuitslag 023

Hebben Haarlemmers slechte neuzen? Een Zweedse wetenschapper beweert dat mensen met een sterke afkeer van poep-, pies- en zweetluchtjes zich aangetrokken voelen tot rechts autoritaire regimes.

Deze Jonas Olofsson hopt blijkbaar van ‘vies’ naar ‘vreemd’ naar ‘eng’ (besmettelijke ziektes) naar ‘grenzen dicht’ – het was een kort berichtje in The Guardian Weekly (zie ook hier) maar zo stel ik het me voor. Wij Haarlemmers worden niet met name genoemd, maar de eenpersoons RaDa-reda bouwt graag (misschien wat al te graag) een bruggetje naar de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad.

.

Voorlopige_uitslag_GR_Haarlem

.

Wat een beschaafde uitslag! Goede stad!’ Dat tweette ik gisteren rond middernacht en na een nachtje slapen denk ik er nog steeds zo over.

Op de een andere manier hebben we (met een opkomst van 52,2%) het voor elkaar gekregen dat geen enkele lijsttrekker zijn wonden hoeft te likken of op een brancard wordt afgevoerd. Geen aardverschuivingen en omwentelingen. Zelfs de PvdA houdt zich staande (een soort last ditch stand onder kapitein Roduner?) en wordt de tweede partij, met 6 zetels.

De gevestigde partijen kunnen zonder diepe frustratie aan de nieuwe periode beginnen en winnaar Groen Links heeft heel wat te bewijzen. Met wat geluk komen alle twaalf deelnemende partijen en partijtjes in de raad (Christen Unie is kiele kiele). Geen clowns, jokers en pop-up-politici de komende periode: de eenlingen Van Zetten, Aynan, Hulster en Visser (?) zijn stevig geworteld in de Haarlemse politiek. Ook de twee populisten van Trots (onze enige concessie aan de moderne tijd) werken op hun eigen branieachtige manier wel degelijk serieus voor de stad.

Was het hele land maar zoals wij!!!! Haarlem, een goede neus voor politiek! Haarlem stinkt niet! En nu die 8.000 / 12.000 / 16.000 woningen bouwen.

Paars PS: In de zijbalk kun je je abonneren op het RaDa – je krijgt dan een emailbericht zodra er een nieuw stukje is verschenen.

Stemvee en vogelijn

Bij elke verkiezing missen de links georiënteerde huisdichteres en ik (zwevend) de juiste afslag naar het stembureau. Het is een traditie dat we samen onze burgerplicht vervullen en samen verdwalen.

We moeten altijd in de Tetterodestraat zijn, maar iets – Facebook, Poetin, aardstralen, Maurice de Hond – zorgt ervoor dat we de Wouwermanstraat nemen en bij de Verspronckweg de slappe democratische lach krijgen. Néééé, hè? Niet wéééér… Een logische verklaring is er niet – de route is eenvoudig, op andere dan verkiezingsdagen. Vandaag ging het nog misser dan anders. Na onze onbedoelde omzwerving overhandigde ik mijn stempas. “Meneer heeft alleen een gele stempas,”stelde de eerste van de drie functionarissen vast, op neutrale toon.

Juist ja. Meneer had moe en onverschillig die envelop opengeratst en ‘de’ stempas eruit gegrist. Die van het referendum. “Mensen als ik verdienen geen stemrecht,” verzuchtte ik. De huisdichteres was solidair, we gingen terug naar huis. De andere stempas had ik gelukkig niet verscheurd. We liepen zonder mankeren terug. Ik stemde en hé, daar maakte buurman J. zijn opwachting bij de rij. “Wij waren er net ook al,” zuurlachte ik. “Ik had maar één pas bij me.”

Zijn gezicht betrok. En de rest kunnen jullie raden. Is er een instantie die bijhoudt hoeveel anderen dit vandaag is overkomen?

P.S. Bij mijn tuinvogeltelling vanochtend ging de belangstelling uit naar de heggemus(sen). Maar toen ik de gordijnen opentrok zag ik vooral sijsjes. Van die sijsjes waar ik gisteren naar linkte. Pas vandaag viel me de datum van dat stukje uit 2016 op: 23 maart. Vandaag is het de 21ste. Ze hebben een goede kalender voor de aanbiedingen in de tuin. Overigens sluit ik niet uit dat er ook een heggemus in die boom zat.

.

tocheenmus

.

Paars PS: In de zijbalk kun je je abonneren op het RaDa – je krijgt dan een emailbericht zodra er een nieuw stukje is verschenen.

Lente-ouverture

Over een paar weken kibbelen de meeuwen (kok-, mantel-, zilver-) hier weer 16 uur per etmaal (lees Witte Wraak); dus voorlopig is iedere nacht dat ze nog niet kwaadknerpen en snauwsnerpen mooi meegenomen. Want zo hoor je nog eens wat.

De afgelopen tijd meende ik ’s ochtends tientallen nieuwe fluitertjes te horen: ik (in halfslaap, oren nog in de ontkenningsfase) kon ze niet thuisbrengen. De zwerm sijsjes die hier ooit neerstreek? De badmusjes?

Het klonk of er een vliegend & piepend tapijt langstrok op weg naar zonnige oorden. Ze (?) hadden er (?) zin in. Via via (een buurman) bereikte mij de mare dat er heggenmussen in de buurt waren. Ik liet er een voor me zingen op Youtube. En wat ik jullie brom, die ene klonk in zijn eentje als een heel orkest. Dus dat wordt morgenochtend gluren om ze/’m op heterdaad te betrappen en een vogeltelling te houden.

.

- heggemus-01

.

Oh… ze schijnen zelden in groepsverband op te treden, lees ik hier, bij Jos van der Heijden, van wie ik ook deze foto leen.

En nog even een ode aan de democratie: vanavond om 11.15 uur stond alles al in gereedheid voor de verkiezingen van morgen. Je kan veel zeggen van de gemeente, maar dat doen ze toch maar mooi.

.

stembureau

.

Paars PS: In de zijbalk kun je je abonneren op het RaDa – je krijgt dan een emailbericht zodra er een nieuw stukje is verschenen.

.

Luisteraarsdebat

Ah… het lijsttrekkersdebat begon pas om vier uur, inloop vanaf 15.30 uur. De deur van het Patronaat was nog dicht – een kluitje CDA’ers wachtte deemoedig en ook een SP-afvaardiging hield zich gedeisd. Zo niet de harde kern van Hart voor Haarlem. Louise van Zetten tikte nijdig met haar trouwring op de ruit om de zaken te bespoedigen. Me dunkt iemand die dingen gedaan krijgt! Dezelfde ongedurigheid kenmerkte ook een beetje haar optreden vanmiddag. Zij was daarin een uitzondering.

Annemieke Windt en Richard Stekelenburg leidden het gesprek vaardig en gevat, maar hoefden nooit alle zeilen bij te zetten om de gemoederen te bedaren. Waar waren de heethoofden en de demagogen? De claques? Men kende elkaars standpunten en zelfs de meest controversiële (Moussa’s bebouwing van de Groene Zoom) maakten geen hevige emoties los.

De meeste sprekers draaiden routineus hun partijstandpunten af, in constellaties van drie of vier (een curieuze rol was er voor Max Sipkes die als een deus ex maxina boven de partijen zetelde en geacht werd in te grijpen als zij de feiten geweld aandeden).

.

deusexmachina

.

Als sprekers ontliepen de lijsttrekkers elkaar weinig; als zwijgers/luisteraars des te meer. Zei dat iets over hun innerlijke beschaving? Sommigen viel het zichtbaar zwaar te wachten tot ze hun volgende duit in het zakje mochten doen – die begonnen te ginnegappen met hun buurman, te flirten met de achterban, verveeld aan hun schoeisel te frutselen of onwillekeurig grimassen te trekken. De huisdichteres en ik waren het erover eens dat dat niet voor hen pleitte. In goed overleg kwamen wij tot de volgende top 4 van goede luisteraars:

4. Gertjan Hulster van de Actiepartij. Qua uiterlijk een tijdgenoot van Bakoenin (1814-1876). Lijkt wat in zichzelf gekeerd, maar hij bleef geconcentreerd.
3. Robbert Berkhout van GL trok als luisteraar geen aandacht, en dat is positief (helaas als spreker ook nauwelijks)
2. ex aequo: wethouder Merijn Snoek (CDA). Bracht de wellevendheid op al zijn collega’s min of meer ernstig doch vriendelijk aan te horen.
1. ex aequo: wethouder Floor Roduner (PvdA). Bleef alert, zowel als luisteraar als spreker. Maakte over de hele linie een goede indruk.

De prijs voor de grootste poster ging naar Frans Smit van OP Haarlem (voorheen Ouderenpartij):

.

OP654

.

Het Paars PS is terug: sprekers, zwijgers en luisteraars, abonneer je op het RaDa in de zijbalk!

Kettingen en ketens

Rotterdam was de eerste met een campagne voor vrije partnerkeuze, Amsterdam volgt schoorvoetend met Celebrate Love (lang leve de liefde, in rond Nederlands – waarbij de oecumenische en internationale kussers en strelers in een soort ton lijken te staan die iets boven de gordel reikt).

En Haarlem komt eraan! Donderdag, bij de laatste raadsvergadering van deze zittingsperiode, bleek er een meerderheid te zijn voor een VVD-motie voor een vergelijkbare posteractie. ‘Zonder zichtbaarheid is er nooit sprake van acceptatie’, verkondigden de liberalen. Met de RaDa-kanttekening dat beschadigde en bekladde abri’s ook onverdraagzaamheid zichtbaar maakten.

Wethouder Jur Botter uitte in de commissie diversiteit de bedenking dat hij bij de plaatselijke moskeebesturen ‘niet echt de handen op elkaar kreeg’ toen hij ze polste. De vraag is of dat nou pleit voor of tegen zo’n campagne? Hoe dan ook, die komt er, in ‘een Haarlemse variant’.

Een Haarlemse variant… pfff, als dat maar goed gaat!?! In de Vogelenbuurt kies je je partner zelf? Doe eens klef in het Kleverpark! Voor een trio ga je naar de Vijfhoek? Het Rampetamplaankwartier voor meer stoeiplezier…? Met bijpassende guitige foto’s? Of betekent ‘Haarlems’ hier juist bedaagd? Denk aan twee grijsaards die instemmend knikken terwijl twee moeilijk determineerbare minnekozers in een ver weiland in de Hekslootpolder onexpliciete handelingen verrichten.

Over foto’s gesproken, NRC bracht vandaag een prachtige reeks van Sabine Grootendorst (een stadgenote, stadgenoten!) met volgens Europese richtlijnen verplichte ‘speeltjes’ die het bestaan van varkens zouden moeten veraangenamen. Stro is het best, maar kost op jaarbasis €7,50 per beest; en dus kiezen boeren goedkopere alternatieven, waar de varkens niet bepaald van gaan kwispelen met hun gecoupeerde staartjes. Denk aan een ketting met daaraan een balkje of bout of een plastic kom.

.

Goed002_811

.

Niet dat ik veel illusies had over de vleesindustrie, maar zo’n serie brengt de discrepantie tussen werkelijkheid en (goedbedoelde?!) regelgeving schrijnend in beeld. Wat mij betreft mag die zo op de abri’s (In Nederland hebben we vrije vleeskeuze of Vier de Dierenliefde), al dan niet onder applaus van de moskeebesturen.

Paars P.S. : Het zou zomaar kunnen dat ik de RaDa-abonneeservice gerepareerd heb – iets met een gedeactiveerde plugin. In dat geval worden jullie dus weer verwittigd bij het verschijnen van een nieuw stukje.

Hoge toon?

“Het is goed dat hij naar Den Haag is gegaan. Zowel voor de Haarlemse VVD als voor hemzelf.” Dappere uitspraak uit de mond van een partijgenoot over Wybren van Haga, gisteren opgetekend door NRC.

Laf alleen dat je dan je naam er niet bij laat vermelden, omdat ‘over Van Haga praten [de] eigen positie zou kunnen schaden.’ In het ‘NRC-Maandagprofiel’ wordt de in opspraak geraakte VVD-er getypeerd als ‘een gedreven, vasthoudend, kritisch en inhoudelijk raadslid wat betreft de verkoop van gemeentelijk vastgoed.’ Daarbij wordt hij geschetst als iemand die voortdurend de grenzen opzoekt en meer ‘herinnerd zal worden om zijn toon dan zijn inhoud’.

Over de verruwde omgangsvormen in de raad schreef het RaDa al eerder (lees Gestrekt Been uit 2014) en kennelijk wen je er ook snel aan; want gisteren bij het Haarlem 105 radiodebat (vanuit de Pletterij) werd ik juist getroffen door de – doe eens een woord – respectvolle? redelijke? wellevende? amicale? harmonieuze? wijze waarop de deelnemers elkaar bejegenden. Alsof ze het liefst knus een hééééle brede coalitie wilden vormen. Het was… (après Van Haga?) anders.

Of was het het algemene besef van de smalle marges in onze langgerekte stad? De RaDa-reda (nog zoekende, zoals elke keer) vulde braaf de Stemwijzer in en … jakkes!

.

stemwijzer

.

Het CDA bovenaan?!? Nou ja, 70%, 68%, 68%, 66%, 65%… als er ooit een zwevende kiezer boven de partijen zweefde!!! Ah, de VVD valt net buiten beeld met 51%. Die harken mij niet meer binnen. En de percentages komen ook niet erg overeen met mijn voorkeuren bij het debat, waar de kleinsten / onafhankelijksten soms onverwacht sterk uit de hoek kwamen: Sander van den Raadt, Frank Visser, etc.

Afijn, ik heb nog een week om me erin te verdiepen en hoop daar ook verslag van te doen.

P.S. Nog geen paars P.S.

Scherp voorwerp

Eerst even het HD scherphouden: ik bedoel, die kop op de voorpagina vanmorgen? ‘Mes fors in operaties door griep’? Had hier niet een haha-humorist tegen zichzelf beschermd moeten worden?

Het bijgaande artikel gaat over het Spaarne Ziekenhuis, dat op twee fronten kampt met de griepgolf, onder de bevolking en onder het eigen personeel.

Rector Claasje Quadekker van het Sancta Maria zou bij het onderhavige artikel waarschijnlijk de voorkeur hebben gegeven aan ‘Scherp voorwerp’ in operaties door griep. Op haar middelbare school vond maandagmiddag een ‘geweldsincident’ plaats (een soort gevecht, zeg maar, om het minder technisch te maken), waarbij een leerling een bloedende wond aan zijn hand opliep door aanraking met ‘een scherp voorwerp’.

[De Verzamelde Kritische RaDa-lezers: Ja, wat dan? Een geodriehoek? Passer? Puntschoen? Haak- of injectienaald? Kerstster? Taartvork? Toch geen MES, zeker?]

De rector, c.q. C.Q. spreekt uitdrukkelijk niet van een steekpartij, meldde het HD gisteren. Arme Claasje! Ik beklaag iedere rector die met zoiets te maken krijgt, dat voorop. Maar het professionele spasme waarin een moderne schoolleider vervolgens schiet, vind ik pijnlijker dan het incident zelf. “Veiligheid staat hier bij ons juist voorop”, vertelt rector Claasje Quadekker. “We hebben niet voor niets het keurmerk Gezonde School gekregen, waarbij we juist voor onze inzet op veiligheid zijn geprezen.” Desondanks zullen ze ‘het beleid nog weer eens tegen het licht houden.’

Het licht, het licht, het nooit klagende, altijd geduldige polderlicht! Alleen blijkt uit een vervolgartikel vanochtend in het HD dat het ‘scherpe voorwerp’ volgens ooggetuigen bestond uit een stalen lemmet en daaraan bevestigd een heft, met een gezamenlijke lengte van 20 cm. Ik ben geen wapenexpert, maar dan kom je toch gevaarlijk dicht in de buurt van een mes. De volgende vraag is waarom mevr. Quadekker ‘uitdrukkelijk’ niet wilde spreken van een ‘steekpartij’.

Misschien heeft zij een… uh… punt? Het spitse uiteinde van het ‘scherpe voorwerp’ bevond zich voorafgaand aan het bloedvergieten op het voorhoofd van het slachtoffer, dat een afwerende armbeweging maakte en zich verwondde (aandachts…uh…puntje: was bij de veiligheidslessen gewezen op de risico’s van zulke onverhoedse bewegingen?). Is er dan, in technische zin, gestoken? Is er sprake van ‘steken’ als iemand uit voorzorg een voorwerp waarvan hij de scherpte wellicht zelf niet beseft op andermans voorhoofd zet, niet wetende welke negatieve reacties dat bij die ander kan oproepen?

Het is moderne casuïstiek: hoeveel engelen passen er op de punt van een naald zonder dat een van hen het slachtoffer wordt van een steekincident?

Claasje, heb je ook deze reactie overwogen? “Wij zijn een goede school, met 1400 leerlingen. Daar zitten geheid 15 ploerten tussen en met wat pech dragen er daarvan vijf een mes. Dat voorkom je niet. Met wat geluk blijven die messen op zak. Helaas, wij hadden pech. Ik zal er alles aan doen die jongen een tuchthuisstraf te bezorgen.”

.

scherpding

Scherp voorwerp op dak Overveen

P.S. De abonneeservice ligt op zijn gat – nog even geduld, s.v.p.

Old school

Twee weken geleden zag ik langs de Burgwal deze gevel. Bewaarschool der Ned. Herv. Gemeente, uit 1894.

.

bewaarschool

.

Eerst sprak het pretentieloze van het woord ‘bewaarschool’ me aan; alsof de kinderen er tot nader order werden gesorteerd en opgeslagen in een container. Beetje spelen, liedjes zingen, muizentrappetjes vouwen: de pretentie van ontwikkeling of kennisverwerving bestond nog niet voor die hummeltjes.

Daarna drong de verwante betekenis van ‘bewaren’ tot me door; er bestonden vroeger (zij het misschien niet bij de Ned. Herv.) ‘bewaarengelen’, ofwel beschermengelen.

Kort daarna liep ik langs de Kleine Houtweg, waar het woord ‘Fröbelschool’ de gevel nog siert; uit 1914. In hetzelfde pand huisde ook een MULO.

.

Frobelschool

.

MULO

.

Bestaat er een architectonische geschiedenis van het Haarlemse onderwijs? Hier in het Kleverpark staat de voormalige Middelbare Technische School. Over die statige ambachtsschool wil ik binnenkort nog wat schrijven, eer de eerste appartementen worden betrokken (zie de Meester van Haarlem – ‘schoolvoorbeeld van ruim wonen’).

Vandaag geen Paars P.S. : er lijkt iets mis met de abonneerlink/-knop. De technische dienst probeert het euvel te verhelpen.


Woz-waarde

Niet alleen in rep maar in roer bovendien waren velen hier ter stede toen deze week de Cocensus-envelop met de woz-waarde per 2018 op de mat viel / dreunde. 

Een gemiddelde stijging met 15% voor het eigen woningbezit in Haarlem als geheel, met fikse uitschieters naar boven. Koele rekenaars becijferden dat de schade op zich meeviel, want er staat een tariefdaling met 13% tegenover; wel is er een koppeling met de waterschapheffing (iets met 0,0267% van de woz-waarde, ik zal jullie niet vermoeien met de details) en – dat kan meer in de papieren lopen – bij de belastingaangifte zal het huurwaardeforfait stijgen en dat gaat weer ten koste van de hypotheekaftrek [ik dank al deze wereldwijsheid aan Sjaak Smakman in het HD].

Hebben de moord-en-brand-en-diefstal-schreeuwerds dan ongelijk? Het HD publiceerde zaterdag een hele pagina woz-leed. Het gemak (de krant geeft voorbeelden) waarmee Cocensus soms consensus bereikt met klagers vind ik geen reclame. En je kunt eenvoudig gluren bij de buren (nee, niet zo). Via het woz-loket kan je erachter komen dat jouw eigen afgebladderde huis evenveel waard is als dat van die poenige types naast je (gewetenloze witwassende speculanten?) die alles hebben laten voegen, isoleren en schilderen.

Tevens zit er een psychologische kant aan, waar je met je neus ingewreven wordt: de grote economie bestaat echt, of je het leuk vindt of niet. In mijn geval: de waarde van ons huis was in 2016 nog €322.000; in 2017 schoot ie omhoog naar €427.000 en dit jaar word ik aangeslagen voor €472.000. Die halve ton (€45.000) ‘bestaat’ niet zolang ik blijf zitten waar ik zit. Maar hij geeft dilemma’s en onzekerheden. En het voelt niet goed: een halve ton meer in een jaar? Dat hark ik netto niet bij elkaar met mijn nederige onderwijsbaan. Dan is er iets uit balans. Als ik wil schreeuwen, dan vooral daarom.

.

lichteffect

.

Glas-in-lood geeft onverwachte lichteffecten (of ze meetellen voor de woz-waarde weet ik niet)

Paars PS: In de zijbalk kun je je abonneren op het RaDa – je krijgt dan een emailbericht zodra er een nieuw stukje is verschenen.

Gluren bij de

Voor strakke weekplanners: op zondag 11 maart doen de huisdichteres en ik mee aan Gluren bij de Buren.

We zijn samen een van de 96 (!) aangemelde acts in Haarlem (zie hier voor het volledige programma). De locatie werd door loting bepaald: Bakenesserstraat 20 biedt ons een podium. Dat had veel slechter gekund (en, zo bleek bij de kennismaking, het zijn aardige mensen bovendien).

Sylvia leest voornamelijk microproza uit haar aanstaande bundel; voor de liefhebbers zijn er vast ook wel een paar Haarlem-gedichten en de zingende zaag komt als ie goed bij stem is ook even uit zijn foedraal.

Zelf maak ik een keuze uit 12 jaar RaDa en de verzamelde columns. Er zijn drie sessies van een half uur, om 12.45 uur, 14.15 uur en 15.45 uur.

De toegang is gratis.

Ik moet mijn eigen aandeel nog samenstellen; eventuele suggesties zijn welkom (2500 stukjes is een rijstebrijberg) en wie weet wordt je lievelingsstukje dan voorgedragen. Ik hoor het graag.

.

palmplein2

.

Een laagbijdegronds gedicht van de huisdichteres op het Palmplein, Rozenprieel