Ga naar de inhoud

Geen boomtown maar groenstad

De ontwikkelingen gaan ineens snel, dames en heren, zeer, zeer snel… Gisteren riep ik op deze plek op tot oprichting van de PARTIJ VOOR HET ONNUT VAN HET ALGEMEEN. Speerpunt van het beleid wordt het instellen van projectloze zones (prozo’s) her in der in de stad, dat wil zeggen gebieden zonder duidelijke economische exploitatie of planologische bestemming.

Al een dag later komt uit onverwachte hoek steun voor dit anarchistische idee. In verband met de armlastigheid van het gemeentelijk vastgoedbedrijf, zo lees ik in het Haarlems Dagblad van 3 mei, wil VVD-raadslid Van Velzen een ‘pas op de plaats’. Zijn voorstel behelst het stilleggen van grote projecten als de Spoorzone en het nieuwe Stadskantoor en het ‘temporiseren’ van al lopende projecten (onder meer Raaks en Concertgebouw).

Zo’n halfslachtige maatregel gaat mij en mijn geestverwanten natuurlijk lang niet ver genoeg, maar een bewijs dat de tijd rijp is voor mijn gedachtegoed zie ik er wel in.

Als aspirant voorzitter / partijleider / secretaris / penningmeester en toekomstig erelid van de PAVOHOVAHA (hoezo PRDV?) durf ik daarom voorzichtig te hopen op een stembuspercentage van 37% bij de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen.

1 reactie op “Geen boomtown maar groenstad”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *