Ga naar de inhoud

Dirty War

Dit voorjaar dacht ik in mijn naïviteit dat de oorlog tegen het onkruid definitief was beslecht. Heden, 23 juli 2005, meldde de regionale pers echter een onvoorziene kentering in de strijd. De gemeentelijke inspanningen bleken ontoereikend en Grote Broer het Haarlems Dagblad signaleerde zelfs ‘huizenhoog reikend onkruid’.

Gedesillusioneerde bewoners bellen hun wijkraden plat en eisen snelle successen. PvdA-wethouder Maarten Divendal maande alle betrokkenen tot kalmte.

Het Raarlems Dagklad publiceert hier het slot van Divendals persconferentie:

“… Hoewel grote gebieden van Haarlem, waaronder oude en voorname stadsdelen, ten prooi zijn gevallen of dreigen te vallen aan onkruid en andere niets ontziende vegetatie, zullen wij wijken noch verzaken. Wij zullen doorgaan tot het einde, wij zullen vechten langs het Spaarne, wij zullen vechten langs oevers en in stegen, we zullen met groeiend vertrouwen en met groeiende kracht vechten langs trottoirranden, wij zullen onze stad verdedigen, hoe hoog de prijs ook moge zijn, wij zullen vechten langs de bermen, we zullen vechten op parkeerplaatsen, we zullen vechten in lanen en dreven, we zullen vechten op vluchtheuvels; wij zullen nooit opgeven, en zelfs als, wat ik geen moment geloof, deze stad of een aanzienlijk gedeelte ervan overwoekerd wordt en nood lijdt, dan zullen onze vrienden en bondgenoten op het vasteland en overzee, met inzet van al hun macht en middelen, de bestrijding (handmatig, chemisch én biologisch) voortzetten net zo lang tot wij, wanneer het God goed dunkt, de redding en bevrijding van Haarlem kunnen vieren.”

Hoezo, Churchilliaans?

3 reacties op “Dirty War”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *