Ga naar de inhoud

Hoge Post

Gisteren ontving de RaDa-redactie een schrijven van Ton Hooijmaijers, Gedeputeerde van mijn favoriete dichtstbijzijnde provincie, de provincie Noord-Holland.

Hoge post op hoge toon.

Dag M.J.

Leuk zo’n weblog. Wel zou het aardig zijn dat u wanneer u een mening hebt en wilt geven over een onderwerp, óf de betrokkene raadpleegt, óf zich verdiept in het onderwerp. Alhoewel, ik geef toe: journalisten doen dat steeds minder. Tja, deskundigheid wordt een zeldzaam goed.

(Oei!!! En het moet de echte T.H. wel zijn, wij herkennen zijn onnavolgbare brokkelige stijl)

Na deze introductie komt Hooijmaijers ter zake: Provinciale Staten hebben de goedkeuring van de jaarrekening alleen maar uitgesteld omdat ze 100% zekerheid willen, stelt hij. Het is eerder een vorm van perfectionisme, zo moeten we dat zien – geen wantrouwen. Van een financiële chaos is bij de Provincie geen sprake.

V.w.b. 3% van de rekening is echter op papier op dit moment onduidelijkheid omtrent de administratieve rechtmatigheid. D.w.z. of open en op papier de weg aan te tonen is van het genomen besluit. Als bijvoorbeeld Provinciale Staten hebben besloten geld aan een goed doel te doneren, maar deze mogelijkheid niet beschreven staat in een verordening, dan is er sprake van een administratieve onrechtmatigheid.

Rechtmatige onrechtmatigheden, welbeschouwd, en die tellen kennelijk niet (als de politieke redactie van het RaDa het juist interpreteert).

En opdat wij niet aan alles twijfelen en ten prooi vallen aan provinciale wanhoop, besluit de Gedeputeerde met deze opsteker:

Overigens is de Provincie Noord-Holland de laatste jaren niet voor niets de provincie waar met het geringste aantal ambtenaren het meeste geld wordt ingezet voor projecten, terwijl de provinciale belasting voor de burgers (zgn. opcenten) hier het laagste in (sic) van alle provincies.

Ik hoop dat u deze info kunt gebruiken.

Het RaDa lijdt aan een zware en ongeneeslijke vorm van info-manie, dus dat zit beslist goed. En wat die kwaliteitsimpulsen aangaat: de redactie stelt er uitdrukkelijk prijs op in haar dwalingen te worden gecorrigeerd door de lezers, van hooggeplaatst tot laaggeplaatst en ongeplaatst.

11 reacties op “Hoge Post”

 1. Leuk geschreven, verder zal ik maar niet reageren, belangenverstrengeling…..*grinnik*

 2. Welke Gedeputeerde leest er meer dan de krant tegenwoordig? De heer T.H. in ieder geval wel, en dat siert de man.
  Maar zit er nu ook nog en duidelijk antwoord tussen een grote hoeveelheid lange zinnen en onduidelijke woorden?

 3. @De Wandelaar: grinnikje terug!
  @RHSPaul: het RaDa stuurt standaard een berichtje aan degenen over wie het schrijft, dus ook aan T.H.
  Bestaat ‘Haarlemse Inkt’ trouwens niet meer?

 4. Marius (red. RaDa)

  Vandaag (22-7)een ingezonden brief in het HD van Hans Berkhout, D66-lid Provinciale Staten, die er op wijst dat inhoudelijke behandeling van de jaarrekening NIET is uitgesteld naar sept. – die WAS al vastgesteld voor september.
  Het bericht in het Haarlems Dagblad (waarnaar ik in mijn log verwijs)zou dus niet kloppen. Jammer genoeg verzuimt de krant in te gaan op de kritiek.

 5. Onlangs sprak ik iemand die beroepshalve met de provincie Noord-Holland te maken heeft. Hij werkt bij een waterschap, en heeft de afgelopen tijd al zijn vertrouwde en deskundige aanspreekpunten bij de provincie zien verdwijnen. Degenen die daarvoor in de plaats zijn gekomen blinken uit in onwetendheid en onbegrip. De eenvoudigste zaken moeten hun uitgelegd worden, wat zeeën van tijd en energie kost, om nog maar te zwijgen van de ergernis die daarmee gepaard gaat.
  TH heeft het bij het rechte eind als hij opmerkt met zijn opmerking “Tja, deskundigheid wordt een zeldzaam goed.” Het siert hem dat hij zich daarmee zo in de kaart laat kijken.

 6. @marius- Haarlemse inkt is verplaatst naar weblog.nl (http://haarlemseinkt.web-log.nl), meer mogelijkheden zoals categoriën

  on topic – ik hoor al zo’n vier jaar de provincie roepen dat er bezuinigt gaat worden op allerlei zaken, bepaalde afdelingen komen altijd in opspraak maar uiteindelijk gebeurt er niets.
  Maar goed dat die jaarrekening uitgesteld is, kunnen ze ook dit jaar in de zomer mensen beangstigen met een lager budget….

 7. Ik zeg nog steeds niets, 🙂 alleen dit: het begint nu wel een klok en klepel verhaal te worden hoor!!

 8. @Joost: ja, in Utrecht was alles beter, behalve de toernooien.
  @De Wandelaar:ja, als ik zelfs mijn Grote Broer niet meer kan vertrouwen… Maar zoveel verandert het ook weer niet.
  Ik heb trouwens voor de echte fans een speciale categorie “provincie NH’ aangemaakt.

  @RHSPaul: ah, goed dat je doorgaat.

 9. “klok en lepelverhaal” Dat is natuurlijk een mooie verklaring, maar ondertussen praten we wel over gemeenschapsgelden.
  Mijn “bron” (directe familie/kennissenkring)werkt al ruim tien jaar voor de provinie en hoort ieder jaardat zijn afdeling wel eens opgewschoond zal worden.
  Dus, belangenverstrengeling is er ook aan mijn kant, maar dat weerhoudt mij niet om een reactie te plaatsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *