Ga naar de inhoud

Rotte Kies

‘Het Monument van de 21e eeuw aan het Verwulft dreigt de rotte kies van Haarlem te worden’, schrijft Carlo Nijveen beeldend in Grote Broer het Haarlems Dagblad. Want na Segafredo (koffie) en Häagen Dazs (ijs) heeft nu ook Subway (broodjes) eieren voor zijn geld gekozen.

Luigi Prins van COBRASPEN, eigenaar van vluchtheuvel plus gebouwtje, wijst kritiek op de hoge huurprijs van de hand. Wel zou hij na dit derde economisch debacle graag een verruiming van de bestemmingsmogelijkheden zien, dus niet alleen horeca. Hij overweegt echter niet het Monument van de hand te doen:

“Nee, we geven het niet op. We gaan door tot we een gebruiker vinden die het daar wél redt.”

Luigi, laat het RaDa nou zat gebruikers kennen die het daar beslist redden! Momenteel nog dagelijks te signaleren in de schemerige Gravinnesteeg, waar ze worden ontvangen door de Brijderstichting, ondanks bezwaren van de omwonenden.

De Verzamelde Kritische Raarlemmers: “Heb meneer de schrijverd soms zelf het een en ander aan geestvertroebelende substanties gebruikt?”

Jongens, ik ben zo vrij deze opmerking te negeren. Denk eerst eens even na! Dat Monument van de 21e eeuw is de ideale plek voor een gebruikersruimte! In het centrum (dat was een harde eis) en in een omgeving die de Haarlemse Winkeliersvereniging koestert als een etalage in Sinterklaastijd. Daar blijft geen pak vanillevla lang slingeren, geen zilverpapiertje.

Na gebruik zullen de junkies niet tussen twee rijbanen blijven rondhangen onder de kritische ogen van het winkelend publiek. En onze gemeente kan goede sier maken met haar verlichte, 21e eeuwse verslaafdenzorg: maak de problematiek zichtbaar, verminder het isolement van de verslaafden en combineer dat met een serie frisse educatieve projectjes voor de risicogroepen die voor Macdonalds en V&D rondhangen.

Een stad besturen, wat is er eigenlijk zo moeilijk aan?

16 reacties op “Rotte Kies”

 1. Ik meen dat wil je het monument plus de gehele leefbaarheid van de binnenstad ook maar een fractie omhoogbrengen (ik begin er met alle plezier een biologisch koffie/theehuis) je allereerst de vrije doorgang van de voetganger moet egaliseren.
  Wanneer je het leefklimaat van de burger wilt verbeteren, moeten deze twee zaken geschieden: auto’s eruit EN fietsers weg.
  Dan pas kun je Haerlem als beste winkelstad weer opbouwen!

  Jawel, een stad besturen is helemaal niet zo moeilijk, je moet alleen problemen willen zien en knopen durven doorhakken!

 2. Op zich is de betiteling ‘monument’ voor zo’n wangedrocht een gotspe. Om terwille van dat onesthetische onding de fietsers de doortocht te ontzeggen (en ze daarmee tot een aanzienlijke omweg te dwingen) lijkt me een schoolvoorbeeld van het van de verkeerde kant aanpakken van een probleem.

 3. Pijnlijke situatie, die rotte kies in het hartje van onze winkelstraat. Ook vervelend dat Luigi nog steeds denkt, er een passende gebruiker voor te vinden.
  Marius, jouw idee lijkt niet slecht, ‘t alleen jammer, dat de gemeente de gebruiker het leifste daar ziet waar er zorg voor is, ongeacht de reacties van de omgeving. Dus, midden op het Verwulft een gebruikersruimte lijkt me geen haalbare kaart.
  Michel, je loopt een beetje te hard van stapel. Wel een denderende Zuidtangent over Verwulft, maar geen rustig snorrende fietsers. Jammer, geen oplossing.
  Maar goed, na broodjes, ijs en koffie wort het, denk ik, nu tijd voor een kledingzaak, of nog beter een schoenenzaak (die hebben we beiden nog net genoeg in onze binnenstad).

 4. Niets ten nadele van Luigi Prins maar volgens mij heeft hij helemaal geen belang bij huurders. Ik schat zo in dat hij hoopt een aardig bedrag van de gemeente te ontvangen als die dat stukje Verwulft nodig heeft voor de herinrichting van de Gedempte Oude Gracht….

  Gewoon een strategische grondpositie dus.

  Zoals het Verwulft nu is ingericht zie ik daar overigens geen enkele Horeca zaak overleven. Wie gaat daar nu voor zijn plezier iets eten? Het lijkt me meer iets voor een schoenmaker of stomerij. Veel aanloop en snel weer weg.

 5. “Om terwille van dat onesthetische onding de fietsers de doortocht te ontzeggen (en ze daarmee tot een aanzienlijke omweg te dwingen) lijkt me een schoolvoorbeeld van het van de verkeerde kant aanpakken van een probleem.”

  Dat heb ik, Joost, ook niet betoogd.
  Ik schrijf: Om het leefklimaat van den voetganger te verbeteren moeten auto’s en fietsers worden geweerd uit de binnenstad.
  Vooral de fietsers, want die houden zich toch niet aan de regels.
  Maar JIJ hebt zeker een fiets, he?

 6. Heel goed, een fantastisch idee. Dagopvang en gebruikersruimte samen in het mooiste bushokje van Nederland. Waarom zouden verslaafde geen broodjes mogen eten? Het zijn gewoon mensen met een extra gebruik. Zij zien dan in het aquarium de tijd voortschrijden onder het toeziend oog van onze vorige burgervader.
  Wat is daar nou mis mee? Die fietsers gedogen we, oké.

 7. “Die fietsers gedogen we, oké.”

  Oké.
  Maar eerst laten we een stuk of vijftig van die fietsers op U in rijden.
  En dan een paar fikse ruzie’s als U het zat bent en er wat van zegt.
  En dan natuurlijk de politie erbij die zegt dat U gewoon maar door moet lopen en verder Uw mond moet houden.
  Oké, oké… mijn best, hoor!

  ps: En auto’s die hard door voetgangersgebieden rijden.
  En met z’n allen (incluis de illegale fietsers met veel haast)niet weten dat voetgangers VOORRANG hebben in voetgangersgebieden, veegwagentjes die meer vuil maken dan schoon,
  wildplassers, rommel op de straten gooien.
  Gevaarlijke honden moeten ook gedoogd worden, illegale verkopers.
  Mogen zakkenrollers ook worden gedoogd, Peter?

 8. Michel verzwijgt wijselijk de blindelings door rood lopende voetgangers, de voetgangers die het onderscheid tussen fietspad en trottoir niet begrijpen, de voetgangers met hond (mens aan de ene kant van het fietspad, hond aan de andere, met een strak gespannen lijn ertussenin – je vraagt je af aan welke kant van de lijn nu de domste loopt)…

 9. Een ieder die zich op eigen kracht verplaatst heeft mijn simpatie. Er moet dus meer gewandeld en gefietst worden, eigenlijk overal en de rest wil ik wel gedogen. Zakkenrollers niet ondanks dat die een verlichting geven word ik er zo zwaarmoedig van.
  Mensen die met doktersvoorschrift zichzelf niet kunnen verplaatsen hebben overigens ook mijn simpatie.

  Is een dakloze met een homepage eigenlijk wel dakloos? Heeft hij eigelijk niet een wereld weide wigwam.

 10. Een dakloze met een homepage is sowieso een contradictio in terminis.
  Mooi gevonden: wereldwijde wigwam.

 11. “Michel verzwijgt wijselijk de blindelings door rood lopende voetgangers, de voetgangers die het onderscheid tussen fietspad en trottoir niet begrijpen, de voetgangers met hond (mens aan de ene kant van het fietspad, hond aan de andere, met een strak gespannen lijn ertussenin – je vraagt je af aan welke kant van de lijn nu de domste loopt)…”

  Ja, ze moeten wel omdat de stoepen als fietspaden worden gebruikt! Kom nou gauw!

  Och verzwijgen?
  Ik was ze vergeten, beste Joost!
  Ik weet er trouwens nog meer, om ook uw geheugen wat op te frissen.
  Wat dacht U van voetgangers die met hun tweeen of drieen of nog meerderen naast elkaar de hele stoep bezetten?
  Kunt U zich voorstellen: ik met mijn grote rugzak, kleinere rugzak op de borst en soms ook nog een of twee volle plastic tassen aan mijn handen; en niemand die voor me aan de kant gaat, maar voor elke illegale fietser !(fietsteroristen ben ik ze gaan noemen) stilzwijgend aan de kant gaan alsof het heiligen betreffen! Ik mag telkens braaf omlopen en over elke kilometer hemelbreed loop ik er twee!
  En wat dacht U van oversteken?
  Niemand van de edele verkeerdeelnemers die lijken te weten dat sinds enkele jaren voetgangers bij het oversteken binnen de bebouwde kom voorrang hebben, zebra of niet!

  Dat neemt echter nog niet weg dat het opzet’lijk inrijden op voetgangers die niet aan de kant willen gaan een zware misdaad is en dat daarom elke politieagent die zoveel fietsovertredingen over zijn kant laat gaan (en dat doen ze, want ze weten wel dat de situatie echt uit de hand gelopen is) zijn eigen pet niet waardig is.
  Maar wel met zijn allen roepen om strengere straffen en hardere aanpak van asociaal en onwettelijk gedrag.
  Terwijl ze het zelf klaarblijk’lijk ook doen!
  (90% van de inwoners van Haarlem bezitten een fiets en 90% van de fietsers fietst op de stoep/voetpaden/voetgangerstunnels/perrons/winkelcentra en noem maar op.
  Bovendien vermeerderd het fietsen op de stoep of het oogluikend toelaten ervan het asociaal gedrag van anderen zowel op straat als thuis/school of werk!

  Neen, als ikke burgemeester zou zijn zou ik ras de binnenstad veranderen in een oase van rust, geluk en welgevoelen, al was het allen maar met architectonische verbeteringen (ga eens kijken in sommige buitenlandse steden: daar kunnen ze het wel!)

 12. A propos, Joost:

  Hier en brief die ik drie jaar geleden aan toenmalige burgemeester Pop heb geschreven.
  Zijn medewerkers hebben hem toen naar de politie gezonden, waarnaar ik de handoek in de ring gegooid heb!:

  Beste burgemeester Pop.,

  Mag ik mezelf eerst aan u voorstellen: ik ben een Hagenaar die vier jaar geleden in uw overigens prachtige gemeente Haarlem is komen wonen, en die maar niet aan een ding kan wennen omdat het me dagelijks onhebbelijk irriteert en in gevaar brengt en ik na vier jaar mag concluderen dat de politie -die dit niet ontgaan kan zijn- dit klaarblijkelijk alom ingeburgerd fenomeen van wat ik ben gaan noemen het fietsterrorisme in uw stad totaal negeert en geen enkele prioriteit stelt aan het uitbannen van deze foeislechte, hoogst gevaarlijke maar vooral ook zeer anti-sociale en sfeerverpestende gewoonte van naar lijkt haast iedere (en dat zijn er heel wat) bezitter van een fiets in de gemeente. Waarlijk overal waar ik me bevind wordt ik door op de stoep en (in groen gebied) op voetpaden aan de kant gedwongen, per ongeluk of zelfs (wanneer ik weiger aan de kant te gaan) expres aangereden door fietsers, geven ze mij de schrik van m’n leven door vlak langs me van achteren heen te fietsen en/of reageren niet, immoreel of zelfs bedreigend en agressief na mijn aanspraak op hun gedrag of bemoeien zich omstanders ermee die dan voor die fietsers opkomen! Maar niet alleen fietsen ze overal op de stoepen, grasvelden en voetpaden, ook rijden ze massaal door rood licht, in de verkeerde richting, weigeren ze voorrang te verlenen en fietsen zelfs in de stationshal en passages! Ik zie regelmatig brommers, motors en scooters over de stoep racen! Hele gezinnen met kinderen die op de stoep fietsen alsof het een speciale aangegeven fietsroute betreft. Ik heb als ik in uw gemeente over straat loop constant het gevoel dat ik midden op het fietspad loop! Ik weet wel dat elke gemeente met dit probleem te kampen heeft, maar Haarlem spant welzekers de kroon in de massaliteit van deze, feitelijk geen verkeersovertreding maar poging tot openbare geweldpleging (met zeer zware kwetsuren als eventueel gevolg). En wat als ze een kind aanrijden? Ik ben ervan overtuigd, burgemeester, dat wanneer u de samenhorigheid van de burgers en het respect voor zijn overheid en daarmee het sociaal gedrag en manifesteren wilt verhogen u uw agenten met onmiddelijke ingang het bevel moet geven met alle wettelijke mogelijkheid deze terroristen ten strengste aan te pakken en ze letterlijk het fietspad weer op te jagen met de allerhoogste boetes. Als u op een werkdag rond acht uur ‘s-ochtends op het voetpad voor het provinciehuis gaat staan zult u hele groepen fietsers kunnen verbaliseren die daar -ondanks een levensgroot verbodsbord- alsof ze niet beter weten en geheel onaanspreekbaar menen de voetganger het leven zuur te mogen maken. In het centrum constateer ik gemiddeld zes tot tien overtredingen per minuut! En nog nooit heb ik een agent een boete zien uitdelen. Deze zogenaamde voetgangerszones, burgemeester, werken ook niet. Geen enkele fietser geeft voorrang aan wandelaars of weet niet eens dat ze voorrang moeten verlenen, en op tijden dat er geen fietsers mogen rijden wordt deze regel massaal genegeerd. Op het plein voor het stadhuis levert dat een haast lachwekkend beeld op van tweewielig, eventueel gemotoriseerd verkeer dat kris-kras naar eigen believen en met een haast in de blik, die een afwezigheid verraad van iedere vorm van sociaal medeleven, controle, norm en waarde het plein onveilig maakt. Daartussen moet een winkelend publiek, maar ook onze toeristen en bezoekers van de stad zich een veilige weg zien te banen, terwijl het op veel plaatsen en tijden toch al overvol is! Het oversteken van de A4 is haast veiliger! Maar ook wanneer er geen aanrijdingen plaatsvinden vindt er een grove schending van de rechten van de voetganger plaats. Rust, ruimte en tijd wordt van de argeloze burger onwettig afgenomen die daardoor zelf ook weer ongeinteresseerder en a-socialer jegens anderen zich opstelt en de algehele sfeer in de stad zal doen vernegatieveren. Beste burgemeester Pop; als oud-Hagenaar en bewoner van uw stad wil ik uw speciale aandacht vragen voor dit probleem, dat zonder optreden ieder boven het hoofd zal groeien en vroeg of laat zijn tol zal eisen. Ikzelf heb al enkele malen politiemensen erop geattendeert dat het gedrag van de fietsers groot gevaar en irritatie’s opwekt, maar deze gaven dan ontwijkende antwoorden. Wanneer u de animo bij hun meerderen zou weten te wekken en hen zou doen laten inzien, hoe intens nodig straf optreden hier geboden is, zou u een enorme voorsprong geven aan de leefbaarheid van deze stad en uw eigen image bij elke burger van die stad Haarlem, die Amsterdam kwa gezelligheid naar de kroon kan steken, en die kwa hoffelijkheid en gratie alleen maar in Den-Haag haar meerdere zou vinden, hevig doen versterken. Ik heb een web-site ontworpen over het fietsterrorisme in Haarlem, om eventuele maatregelen te nemen (voorlichten van publiek). Mag ik u te zijner tijd het adres (de URL) van deze site geven? Hopelijk heb ik enigszins de ernst en onhoudbaarheid van de situatie voor u kunnen schetsen en ziet u nu in, dat uw ingrijpen hoognodig is. Ik en heel wandelend Haarlem rekenen op u, burgemeester!

  Hoogachtend
  y voor de typ/schrijffouten!)

 13. Misschien een mooi moment om deze smalle maatschappelijke discussie te staken? Ik beloof Michel in het RaDa binnenkort een fijn pro-voetgangerscitaat te plaatsen van twee Russische romanschrijvers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *