Ga naar de inhoud

Winkeltijdenbesluit

De sloomste politieke partij van Nederland, de PAVOHOVAHA, radicaliseert in snel tempo! Vanochtend trok de harde kern van de Partij voor het Onnut van het Algemeen, zoals wij voluit heten, naar de Meubelboulevard in Beverwijk om een demonstratie te houden. Voor het eerst in onze bestaansgeschiedenis!

Ter toelichting: in de aanloop tot de Kerstdagen daagde het bij een deel van onze achterban dat er zowel op zondag 24 december als op Tweede Kerstdag winkels open waren. Zijn ze nou helemaal belatafeld?! Volgens de PAHOVOVAHA (onthoud die naam!) is dat een onaanvaardbare aantasting van het universele recht op lanterfanten! Wanneer kan een mens nog door de Barteljorisstraat lopen zonder te worden omstuwd door koopjesjagers en fun-shoppers?

Hier was volgens iedereen een grens overschreden en zo kon het gebeuren dat ik – in mijn gecombineerde hoedanigheid van erevoorzitter, partij-ideoloog, lijstduwer en lijsttrekker al tamelijk vroeg in de middag aan de koffie met appeltaart zat in de Stationsrestauratie, samen met drie anderen die het ook niet langer pikten.

Onze onervarenheid met het actiewezen speelde ons aanvankelijk parten, toen wij ons spandoek beschilderden. Wij waren het tijdens de voorbereiding eens geworden over

DE PAVOHOVAHA WAAKT OVER ONZE RUST

WIJ SPREKEN ONS PRINCIPIEEL UIT

TEGEN VERDERE VERRUIMING

VAN HET WINKELTIJDENBESLUIT

Toen dat niet op de meegebrachte theedoek bleek te passen, hielden wij het bij

PAVO ENZ

VOOR RUST

Na nog een bakkie namen wij de stoptrein naar Beverwijk en kuierden in opperbeste stemming naar de Meubelboulevard, waar wij binnendrongen bij KOSMOS Wonen & Slapen. Een winkelbediende bracht ons naar een comfortabele zithoek en daar gebeurde nog eer wij ons spandoek konden ontrollen het onvermijdelijke…

Vlak voor sluitingstijd werden wij vriendelijk gewekt door het personeel. Verkwikt ondanks de afmattende reis, maar ja… voor ons protest was het toen goedbeschouwd te laat.

In de trein terug schertsten wij dat de winkels bij nader inzien juist te kort open waren!

Verder besloten wij de discussie over een mogelijke naamsverandering op de lange baan te schuiven. ‘AXPAVOHOVAHA’ heeft op zich wel wat. Nochtans vrezen wij dat onze trouwste leden huiverig zijn voor het begrip ‘actie’, in de ruimste zin des woords. En om nou te zeggen dat het lekker bekt…

 

.

2 reacties op “Winkeltijdenbesluit”

  1. Mooi. Mogelijk wil ik op termijn ook wel over eventuele toekomstige acties meedenken. Misschien, ofzo.

  2. Hier is een taak weggelegd voor onze collega ruststokers, de kerk in al zijn rangen en standen. Een coalitie van afvalligen en andere gewetensbezwaarden draagt hierbij religieus Nederland op de zondagrust te verdedigen tegen tot de consumptie verslaafde mens. Voorwaarde… een weinig aantal gelegenheden blijven gespaard tot het nuttigen van spiritualiën ter overdenking van het goede leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *