Ga naar de inhoud

Grote Goden

Zou er in Nederland geen goed belegde boterham te verdienen zijn als afkobakker? Of anders met een adviesbureau voor afkoloze oplossingen… ? Zó vaak denk ik, jongens, dat had toch beter gekund?

Neem nou die nieuwe club waar John Oomkes over schrijft in Grote Broer het HD.

De RvRH. Oogt niet, bekt niet, geen aanknopingspunt voor het geheugen.

De eerste R staat voor Raad, dat onooglijke v’tje is van ‘van’, maar dan? Ruigharige Hondenbezitters? Reumatische Hoelahoepers? Rationele Helderzienden?

Haarlemse representanten van de zes wereldgodsdiensten hebben elkaar gevonden in de Raad van Religies Haarlem, schrijft Oomkes over het net opgerichte multireligieuze platform, dat hier ‘de boel bij elkaar moet houden’.(zie ook hier)

Want, zegt dominee Aart Mak van de Radiogemeente Bloemendaal over de RvRH: “God verhoede dat we er in Nederland pas in verscheurende conflicten achter komen dat we elkaar helemaal niet kennen.”

Ze gaan dus een beetje meeverhoeden, en daar is niks op tegen (een verscheurend conflict met iemand die je niet kent is ook niet alles!). De krantenfoto vind ik nog niet bepaald overtuigend. De Boeddhisten, de Hindoes, de Baha’i en de niet-gebondenen lieten het gelijk al afweten, en dan dat handen schudden… Dat ziet er wel erg geconstrueerd uit. Wie de knoop wil ontrafelen, grijpe hier zijn kans.

 

.

7 reacties op “Grote Goden”

 1. PAVOHOVAHA :
  oogt niet, bekt niet, geen aanknopingspunt voor het geheugen ! Of is dit laatste juist de bedoeling ?

 2. @Wil: Het bestuur van de PAVOHOVAHA afdeling Haarlem – PAVOHOVAHAHA (onthoud die naam!)wordt er een beetje onrustig van wanneer het steeds aan zijn eigen bestaan wordt herinnerd… Maar je hebt gelijk: misschien dat we na de Statenverkiezingen van 2007 of 2011 of 2015 met een voorstel voor een naamsverkorting komen.

 3. In afwachting van de eerstkomende (regeren is vooruitzien) gemeenteraadsverkiezingen zit ik met een zolder vol PAVOHOVAHAHA posters in diverse kleurstellingen, petjes in diverse maten en, geheel in de traditie van de partij, twee dozen antizweetbandjes. Thans moet ik hier vernemen dat de partij een naamswijziging overweegt, ingeval het partijbestuur deze koerswijziging ondersteund (2/3 meerderheid vereist) overweeg ik ernstig een overstap naar de RvRH.

 4. Van dit viertal ken ik alleen Jurjen Beumer. Ik heb weleens een zeer mooie Kerstdienst van zijn hand meegemaakt voor de dak- en thuislozen. Maar ongelooflijk hoe deze religieuze voormannen en vrouwen zich, zelfs bij gebrek aan volgelingen, altijd weer bezig weten te houden en van brood weet te voorzien.

 5. Landelijk verspreid bestaan er een aantal Raden voor Levensbeschouwing en Religie.
  Het Humanistisch Verbond is aangesloten bij deze Raden. Nu lezen wij in het HD dat er in Haarlem een dergelijke Raad is opgericht, maar dan alleen voor Religie, dus geen levensbeschouwing.
  Het Humanistisch Verbond Haarlemmerland (aktieve afdeling) betreurt het dat deze nieuwe Raad (RvRH)geen kontakt heeft gezocht in een stad met een groot humanistisch draagvlak en met ruim 350 HV leden.

  Victor Hilbrant
  voorzitter HV Haarlemmerland

 6. regeerakkoord/motie Haarlem
  gepost op: vrijdag 23 februari 2007 – 14:58:29

  Het Humanistisch Verbond afdeling Haarlemmerland ondersteund van harte de motie van de PvdA/SP/VVD/Groen Links/D’66/Axielijst met betrekking tot het sluiten van huwelijken door Haarlemse ambtenaren van de burgelijke stand zonder onderscheid tussen sexe, sexuele geaardheid, ras en religie/levenbeschouwing
  De humanistische levensbeschouwing streeft een menswaardig bestaan voor iedereen na, voor alle individuen. In een samenleving verdient ieder mens respect en heeft iedereen recht op ontplooiing. Niet omdat ze tot een bepaalde groep behoren, een bepaalde huidskleur hebben of bepaalde kleren dragen, maar omdat ze mens zijn.

  Het Humanistisch Verbond is voor het opnemen van seksuele voorkeur als uitbreiding van de verboden discriminatiegronden in artikel 1 van de Grondwet: het non-discriminatiebeginsel. Voor het Verbond prevaleert dit artikel boven de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. Overigens wordt vaak vergeten dat in Nederland niet alleen vrijheid van godsdienst bestaat, maar ook van levensbeschouwing. Voor humanisten is de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing en de vrijheid van meningsuiting dus ondergeschikt aan het non-discriminatiebeginsel. De reden hiervoor is dat humanisten uitgaan van de verantwoordelijkheid van de mens voor zichzelf, de ander en de samenleving, waarbij geen beroep wordt gedaan op een hogere macht die buiten de mens ligt. Waarden als zelfbeschikking, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid zijn kernbegrippen binnen het humanisme. Het discriminatieverbod sluit als norm naadloos bij deze waarden aan. Binnen de norm van non-discriminatie moet een ieder in staat worden gesteld een zinvolle wijze van bestaan te zoeken en een mening te formuleren en uit te dragen. Maar dit mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit van het bestaan van een ander en de kwaliteit van samenleven. Wij juichen een brede maatschappelijke discussie over een nieuwe rangorde tussen de grondrechten dan ook van harte toe.
  Victor Hilbrant, voorzitter Humanistisch Verbond Haarlemmerland

  Reageer

 7. Marius (red. RaDa)

  @Victro/Victor: op mijn goede dagen gaat mijn tolerantie jegens voorzitters van humanisten erg ver, maar wat moeten we hier nu mee? Het RaDa is geen stortplaats voor ongeadresseerd idealisme. Bovendien zie ik dat u dezelfde hartekreet eveneens op de website van de PvdA Haarlem heeft gezet.
  Tijd voor een eigen weblog, of een zeepkist?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *