Ga naar de inhoud

Weer thuis?

Het gratis concert van Nikki aan de Zaanenlaan gemist! Eén redactioneel minitripje naar Schouwen-Duiveland om chronisch bavocentrisme tegen te gaan en Nikki duikt op om te vieren dat Haarlem is uitgeroepen tot Kermisstad van het jaar. Je kunt je kont niet keren of Nikki van Idols geeft een gratis concert of Haarlem wint een majeure prijs!

Dat heet van een koude kermis thuiskomen… En dat terwijl Harrie de vlag had uitgehangen en het driejarig RaDa-jubileum op zo waardige wijze luister heeft bijgezet. (Voor wie het was ontgaan: de man werkt hier gestaag aan een eigen oeuvre – zie ‘categorieën’.)

Waar pak ik de draad weer op, op deze eerste echte openramenschrijfdag?

Weidevogels misschien, om de overgang van de vrije natuur naar het stadse leven te verzachten? Mijn geest waait nog boven de kwelders en schorren bij Serooskerke, mijn oren tuteren na van grutto’s en tureluurs en nou lees ik in Grote Broer het HD (die deze week gewoon doorsappelde) dat PWN een experiment van Landschap Noord-Holland financiert om broedbakken te plaatsen op platte daken. Bij de Mooie Nel en Binnenliede in de buurt. In huidig industriegebied /toekomstig vogelparadijs de Waarderpolder.

Een foto toont twee frisse jongens van drukkerij BWS Excelsior, die hopen binnenkort de eerste visdiefjes en scholeksters te mogen hosten op hun dak. (Op het grinddak van IKEA wordt trouwens al gebroed, meldt het artikel, maar wat wil je – daar liggen echte knasters!)

Het lijkt me een mooi project, er is eigenlijk maar één ding dat me verbaast: PWN??? Daken?? Vogels? Heeft PWN niet genoeg vogelshit gehad?

Op de platte daken hier in de Kleverparkbuurt woedt sinds een jaar of vier een grimmige oorlog tussen mens en meeuw (zie hier en hier), waarbij van beide zijden geen middel wordt geschuwd. De mens heeft nu iets nieuws: de afgelopen tijd verwonderde ik me over de onvermoeibare vliegeraar een paar straten verderop. En hij had ook een vriendje, al even fanatiek. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat waren ze bezig. Pakistani met heimwee?

Het duurde even eer ik door had dat de ‘vliegers’ 24/7 als meeuwenverschrikker dienst deden. Er zaten geen jongens met een klos aan het touw.

Wie weet werkt het; dan gaat iedereen het doen. Dan wapperen er hier volgend jaar behalve de RaDavlag en die tweekleurige linten in de Wouwermanstraat meer wimpels dan in menige vloot van Michiel de Ruyter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *