Ga naar de inhoud

Doorgeprikt

Dat het volledige college van Amsterdam een week tegelijk pleite bleek tezijn, vond ik niet zo snugger van Cohen & co. Dat het uitlekte, bedoel ik.

Dan zijn B&W hier in Haarlem toch een stuk gehaaider – die zijn al meer dan een maand de hort op,maar de cover-up werkt perfect: ze improviseren wat met dubbelgangers (Astrid Joosten en Elles Berger doen beurtelings een dagje Hilde),Van Velzen duikt zogenaamd op in ruche en doublet, en om de list te vervolmaken, hebben ze op twee ballonnen van de firma Monnikendam oogjes en een neus getekend (één ballon met een korten één met een lang touwtje) en laten die op gezette tijden door een kruipende ambtenaar langs de ramen van de Gravenzaal trekken. “Kijk, Divendal en Nieuwenburg sappelen gewoon door, hittegolf of geen hittegolf!”, zeggen de terrasbezoekers op de Grote Markt.”Echte PvdA-bikkels, die denken dat de stad niet zonder ze kan!”

Dacht ik.

Was het maar waar.

Ik heb me laten foppen. Ik ben er ingetuind. De ballonnen hebben (in een periode dat alle fatsoenlijke burgemeesters en wethouders individueel of in groepsverband liggen luieren in oorden zo ver mogelijk buiten de eigen gemeente-, provincie- en landsgrenzen) een BESLUIT genomen. EEN BESLUIT!

Over de geplande mega-monster-vmbo-school bij hetBadmintonpad. De vergunning is verleend, want alle bezwaren van alle omwonenden (zie hier) werden…

Ach, jullie wetenwat er gebeurt met bezwaren van omwonenden.

5 reacties op “Doorgeprikt”

 1. Marius ik ben zo vrij om jouw blog te misbruiken om de argumenten tegen de school zoals deze door de omwonenden zijn geuit hier te publiceren. Dat geeft dan gelijk de mogelijkheid om het karakter van de bewoners van de wijk wat beter te leren kennen;

  1. Het terrein is ongeschikt voor de beoogde ontwikkeling met massieve bebouwing; wij maken ons zorgen over de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving als gevolg van deze ontwikkeling.

  2. In de ruimtelijke onderbouwing en besluit gaat u niet in op de conclusies van de diverse uitgevoerde milieuonderzoeken en daarmee zijn deze resultaten niet adequaat afgewogen.

  3. De effecten en de te nemen maatregelen als gevolg van de ontwikkeling t.a.v. de waterhuishouding zijn onvoldoende uitgewerkt en baart ons daarom zorgen.

  4. De financiële haalbaarheid van het project wordt in uw ruimtelijke onderbouwing niet aangetoond.

  5. Ten noorden van het bouwplan vindt nog een tweede ruimtelijke ontwikkeling plaats, dat niet los gezien kan worden van deze ontwikkeling. Desondanks heeft u besloten de hele ontwikkeling in verschillende procedures te behandelen. Een argumentatie hiervoor ontbreekt.

  6
  Ons inziens dient het plan voor bebouwing van het Badmintonpad in zijn geheel te worden beschouwd en niet alleen de VMBO-school.

  6. Wij vragen ons af of deze ontwikkeling mogelijk is middels het verlenen van een vrijstelling ex artikel 19, lid 2 WRO. Ook vragen wij ons af of een bestemmingsplan hier niet een betere ruimtelijke basis zou zijn.

  7. Wij vragen ons af hoe de gemeente de waardevermindering van onze woning gaat compenseren.

  8. De infrastructuur en veiligheid is onvoldoende; de passage van enige honderden jeugdigen via de reeds overbelaste rotonde (hoek Kleverlaan, Verspronckweg) is onverantwoord.

  9. Een extra aan te leggen verkeersontsluiting en brug over de Delft naar de Verspronckweg zal tot een onaanvaardbaar risico leiden voor zowel de fietsers/voetgangers als de automobilisten.

  10. Behalve van aantasting van mijn uitzicht en privacy, verwacht ik ook een toename van geluids- en lichtoverlast, en (toenemende) vervuiling van de Delft door zwerfvuil.

  11. De voorgenomen bouw van een ‘woontoren’ is niet in overeenstemming met de inrichting van het gebied; hoogbouw is nergens in de omgeving te bekennen en zou bijzonder storend werken op de gebiedsinrichting.

  12. De aanleg van een openbaar wandelpad langs de Delft zal de privacy van de bewoners aan de Verspronckweg ernstig schaden.

  13. Het geluidsniveau en de concentratie fijnstof in de directe nabijheid van de Randweg is waarschijnlijk te hoog en valt buiten de huidige normen om een massabebouwing volgens voorgenomen plan toe te staan.

  14. Onze huidige avondzon wordt weggenomen door de voorgenomen realisatie van een woontoren van 30m hoog in de baan van onze avondzon.

  15. Voor onze deur (ter hoogte van Verspronckweg 135) worden parkeerplaatsen opgeofferd voor een tweebaans fietspad. Een niet toereikend alternatief wordt aangeboden op het terrein van de oude Ter Cleeff school. Hoe denkt u dat parkeerverlies te compenseren?

 2. Ze moeten daar ook meteen een zogenaamde buurtsuper op een paar honderd meter afstand openen. Kom voor het resultaat maar eens een kijkje nemen op het traject Nova-college (Zijlweg) Albert Heyn (Delftstr.). Daar is het plastic afvaleiland dat in de Pacific is ontdekt niets bij.

 3. Bij bezwaren tegen een VMBO school vrees je toch het ergste. VMBO een onderwijsvorm voor andermans kinderen, laten we zeggen voor de meer zuidelijke types. En ja, dan zijn die openstaande serredeuren met een eenvoudige spanjolet toch kwetsbaar.

  Maar mijn angst bleek ongegrond, sterker nog de gecombineerde bezwaren getuigen van een ongekend altruïsme. Waar de bewoners dapper de met fijnstof bezwangerde lucht voor de rest van Haarlem weghappen willen zij de tere VMBO leerlingen dit afschuwelijke lot besparen. En waar zij ieder dag weer met gevaar voor eigen leven de straat over steken vinden zij het volstrekt onverantwoord de minder gefortuneerde jongelui eenzelfde lot te laten ondergaan. De buurt boft maar met zulke buren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *