Ga naar de inhoud

Herhaling van Zetten

Hallo, Haarlem! Hallo, Haarlem!

Mocht iemand hier zich nog afvragen of Haarlem een stad is waar alles mogelijk is en of de dromen van onze voorvaderen voortleven in deze tijd, dan is deze dag het antwoord. Ik ben jullie onuitsprekelijk dankbaar dat ik hier sta, om jullie toe te spreken na deze historische omwenteling – op een dag die bij Democraten in de gehele wereld de geschiedenisboeken zal ingaan als een Gouden Dag. 

Maar laten wij eerst kort stilstaan bij de belangwekkende gebeurtenissen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, waar onze broeders en zusters een unieke overwinning behaalden, een overwinning waarmee ik Barack Obama vanaf dit spreekgestoelte welgemeend gelukwens. Het is een overwinning die alle Democraten, in ons oude Europa, in Nederland en in het bijzonder in onze eigen gemeenteraadsfractie nieuwe kracht en inspiratie schenkt. 

Ik beloof jullie, Haarlemmers, meer nog dan voorheen zal de driemansfractie van D66 zich inzetten om deze stad tot een betere stad te maken. Voor álle Haarlemmers – van Delftwijk tot Meerwijk, van Ramplaankwartier tot Transvaalbuurt, van Rozenprieel tot Zuiderhout; voor Haarlemmers in arbeidershuizen en villa’s, in flats en doorzonwoningen; voor links en rechts, homo, hetero, autochtoon, allochtoon, ziek, gezond, rijk, arm, sociaal en asociaal. 

Alleen door verbondenheid en eendrachtige samenwerking kunnen wij de ernstige problemen het hoofd bieden waarmee deze stad kampt – problemen waar iedere Haarlemmer, jong of oud, dagelijks mee worstelt: parkeervignetten die te laat worden verzonden, de eeuwigdurende werkzaamheden bij de Kinderhuissingel en de trage voltooiing van het fietsbruggetje bij de Nieuwe Gracht. 

Ik geloof dat het kan. Ja, ik – ge – loof – dat – het – kan, ik geloof dat mijn kinderen in 2035 hun parkeervignet tijdig krijgen toegestuurd, voorzien van een acceptgiro – met het juiste bedrag. Ja, dat kan! 

Ik geloof dat mijn kleinkinderen ooit van de Verspronckbrug tot het Patronaat zullen fietsen, zonder te stuiten op afzettingen, zandvlaktes, bulldozers, pylonnen en verkeersregelaars! Ja, dat kan! 

Ik geloof dat mijn achterkleinkinderen nog vóór 2070 gebruik zullen maken van een stevig fietsbruggetje, dat beide oevers van de Kinderhuissingel verbindt. Ja, dat kan! 

Wij staan, stadgenoten, aan de dageraad van een nieuw tijdperk. Ja, dat kan! Maar wie streeft naar een luisterrijke toekomst, dient het roemrijke verleden te koesteren. Daarom diende D66 vandaag, op deze historische dag, een motie in. 

D66 stelt voor om een monument op te richten voor een Haarlemse vrouw die weigerde het hoofd te buigen toen onze stad zijn donkerste uren doormaakte en een wanhopige strijd streed tegen een wrede, gewetenloze vijand. Kenau Simonsdochter Hasselaer schaarde zich bij het beleg van 1572 bij de stoere mannelijke verdedigers! Vanaf de aan puin geschoten stadswallen belaagde zij onversaagd de laaghartige Spanjaard. Met stenen en kluiten, met pek, met veren, met kokende Haarlemmerolie, met huisvuil en gft-afval en excrement van mens en dier!! 

Zo iemand wil ik ook zijn! Even manmoedig als Kenau zal ik strijden voor een standbeeld voor deze legendarische vrouw – naar wie in Haarlem weliswaar een park is vernoemd, en een straat en een plein en een hof, maar die- letterlijk!- thuishoort op een voetstuk. 

Deze strijd voor de verwerkelijking van ons ideaal kan ik niet alleen voeren. Daartoe heb ik jullie steun nodig en die steun kunnen alleen jullie mij geven. Die moeten jullie geven!! Die zullen jullie… 

Wat zegt u?? Bij de Waarderpolder? Nee, wat…?! Bij de Amsterdamse Poort? Weet u dat zeker? Dus zo’n standbeeld… staat er al, bedoelt u? Al heel lang. Oh… Uh… tja.

Landgenoten, in Delftprieel en Schalkhout, in het Transvaalkwartier en in de Rampwijk, ik krijg net door dat er bij de Amsterdamse Poort al een standbeeld staat voor Simon Kenausdochter Haspelaer. Wij hebben als Democraten een blunder… uh, een vergissing gemaakt – TJA DAT KAN!! 

Ik moet nu helaas overleggen met de fractie om te besluiten of ik die motie intrek of niet. JA, DAT KAN!! 

U hoort van ons, God zegene u en D66!

 

Voorgelezen in de Broodkast 12-10-2008

17 reacties op “Herhaling van Zetten”

 1. Hij is gaaf Marius!

  (A propos, kan er niet iets van een beeldje van de grote Haarlemse ornitholoog Nicolaas Beets ergens in Haarlem worden geplaatst? Bijvoorbeeld iets uit diens klein insectenboekje of zo?)

 2. Stond dat beeld van Kenau woensdagavond niet nog bij de Haarlemmer Poort? Dat gesodemieter met die mobiele sokkels ook…

 3. @Bies: ik hoorde ook Haarlemmer Poort, terwijl het de Spaarndammer Poort is, natuurlijk 🙂 Overigens bestaat de D66-fractie uit slechts 2 personen (Fedde Reeskamp en Louise van Zetten.

 4. @Richard: Zeer erkentelijk, je hebt gelijk! Dat krijg je ervan als je alleen plaatjes kijkt – dan zijn schaduwraadsleden niet van echte te onderscheiden.
  @Bies: bis!

 5. Marius (red. RaDa)

  Soms attendeert de redactie betrokkenen op een RaDa-stukje. Zo ook de D66-fractie. Louise van Zetten stuurde mij daarop de tekst van de toespraak die zij hield bij de uitreiking van de Kenau Emancipatieprijs op 15 okt. Die bevat onderstaande passage:
  ‘Terug naar Kenau. Haar schilderij is terug in Haarlem en hangt te glimmen in het stadhuis.
  Maar verder? Bij de Amsterdamse Poort staat een standbeeld van Theo Mulder, maar dat verwijst naar de kracht van de vrouw in het algemeen niet naar de historische figuur Kenau.’
  Louise van Zetten was dus beter op de hoogte dan Grote Broer het HD concludeerde na lezing van de kale tekst van de D66-motie. De RaDa-reda overweegt een full-time fact-checker aan te stellen (maar had het plezier van het schrijven van die column natuurlijk niet graag willen missen)

 6. je hebt gelijk Marius, dat werd mij later die week ook bekend. Al is dat tamelijk flauwekul want dat beeld verwijst WEL nadrukkelijk naar de historische figuur Kenau, zie daarvoor de inscriptie die ik 1 keer integraal en 1 keer deels in Grote Broer heb geciteerd.
  Je kunt ook bij het beeld gaan kijken, dan zul je moeiteloos kunnen aanwijzen wie van de afgebeelde vrouwen Kenau zal moeten voorstellen.
  Maar als je echt aan factfinding wil doen: Theo Mulder leeft nog, woont in Wieringenmeer, ga hem maar vragen of zijn beeld een beeld van Kenau is of niet.

  Verder: omdat ik soms interne mailwissels onder ogen krijg, weet ik ook dat niet Louise maar Fedde de tekst van de motie heeft geschreven.
  Voor de volledigheid vul ik dan aan dat de bewuste motie uiteindelijk is ingetrokken omdat Chris van Velzen toen al met het beeld aan de haal was. Het resultaat heb je kunnen zien: een lief poppetje op een sokkel waarin alle clichés van de vrouw als het zwakke geslacht tot hun recht komen en waarin geen hond de harde maar bewonderenswaardige zakenvrouw Kenau herkent. Zou de redding nog op tijd komen, nu Haarlem per volgend jaar een standsbeeldhouwer heeft die de kwaliteit van de kunst in de openbare ruimte moet gaan bewaken…?

 7. Marius (red. RaDa)

  @aan alle RaDa-lezers die Bies van Ede uitsluitend kennen van de ietwat misprijzende reacties in dit vakje: in NRC Boeken (14-11) schrijft recensent Gert Jan de Vries over Bies’ nieuwste boek: ‘Met dwarse redeneringen, snelle plotwendingen, brute humor en een kakelbonte verzameling verhaalelementen had ‘Doodstil’ alle kans om totaal te mislukken. Dat dat niet is gebeurd, is louter te danken aan de inventieve stijl van een schrijver die lak heeft aan alles.’
  Het is maar dat jullie weten wie er bij het RaDa als vrijwilliger de vakken vullen!

 8. Marius (red. RaDa)

  @Richard: Grote Broer en klein broertje – samen komen we er wel uit!

  Die stadsstandbeeldhouwer spreekt nu al tot de verbeelding!

 9. Marius (red. RaDa)

  Ingezonden brief in NRC vandaag (15-11): ‘Er STAAT al een beeld van Spinoza in Amsterdam’. En van wie is dat beeld? Van stadsbeeldhouwer (jawel!)Hildo Krop.

 10. Ietwat misprijzend? Ik ben me van geen misprijzing bewust. En geloof nooit blindelings wat er in een krant staat.

 11. ik proef een klein beetje een vorm van teleurstelling.je bent nog niet zover Bies.alles is in de vorm van in de verdediging.je aangevallen voelen hoeft niet perse te betekenen dat je altijd alles hoeft uit te leggen.het effect is groter en de vragen deste uitgebreider als je besluit niet alles uit te leggen.en te blijven bij wat je denkt.blijf stil.

 12. Ja Bies, je bent gewoon nog niet zover. Proef nou ns mee, proef nou eens een stukje mee van het kleine beetje vorm van teleurstelling die je af en toe bij mensen oproept… En denk aan het effect! Hahaha! Waar hadden wij het vrijdagavond vlak voordat jij gebeld werd buiten voor Koops nou toch ook alweer over, Bies…? 😀

 13. @Susanne: Ja, waarom geen spaties na de punt tussen zinnen. Dit los van de conventie om een zin met hoofdletters te beginnen. Het lijkt een gedachtestroom…. Waarom weer wel spaties tussen de woorden…. Wat wil je ermee zeggen… Is het manierisme?

  @Richard: Precies!

 14. @ Susanne. Ach ja, zo was het volgens Lao Tse: De wijze zwijgt en geeft geen raad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *