Ga naar de inhoud

Geachte heer Elias

(Gasttirade)

Uw roep om de Nederlandse leraar in de toekomst wat beter te kunnen belonen en wat makkelijker te kunnen ontslaan, raakt bij mij een snaar. Ik heb slecht nieuws voor u, er zijn geen leraren meer. Er is alleen nog educatief productiepersoneel (EPP). Dat EPP ‘draait uurtjes’.

Kijk, vroeger was het een ambt en toen was de leraar een instituut. Sollicitatieprocedures verliepen niet via een banenmarkt of een docentenbank. Men trad toe tot een gilde, een select belezen gezelschap.

De VVD heeft de sloop van het leraarschap misschien niet geïnitieerd, de VVD heeft er wel aan bijgedragen. Zo herinner ik mij een kaderlid dat een hoofdstuk voorliggen op de klas eigenlijk wel voldoende vond. En ik herinner mij de auteur van de Tweede Fase, Nel Ginjaar-Maas, die ‘vakkennis eigenlijk overbodig vond’.

Recentelijk hebben wij bij InHolland de valsemunter Geert Dales met zijn abjecte afstudeertrajectjes. Voorzover ik heb kunnen nagaan nog steeds niet geroyeerd, die Geert.

De VVD heeft meegehuild in het koor van ‘professionalisering’, een strak en sexy eufemisme voor declassering van de docent. De VVD heeft nooit een kik gegeven over de kwaliteit van lerarenopleiding, de poezenboot van de universiteit.

U wilt het zakelijk bekijken. Als kroegbazen het zakelijk bekijken, dienen ze een claim in voor verloren inkomsten vanwege het ingetrokken rookverbod. Als leraren het zakelijk zouden bekijken(doen ze niet hoor, zijn ze veel te suf voor), zouden de academici een claim indienen vanwege de verloren inkomsten vanwege de HOS nota uit 1985. Want academici in het voortgezet onderwijs, na 1985 ingevlogen, zijn de enigen die betaald hebben en nog steeds betalen voor de crisis van de jaren ’80. Over het Open Riool dat HBO heet, zullen we in dit verband kuis zwijgen. Daarover kunnen voorzitter Terpstra (wat doet die man daar???) en partijgenoot Dales veel beter kuis zwijgen. Toegegeven, hun kwaliteit is als stankafsluiter is ongeëvenaard. En het ontbreekt u aan nieuwsgierigheid om daar eens te gaan snuffelen. Ook als journalist zocht u veeleer leuk gezelschap dan de feiten.

Natuurlijk, het klinkt stoer, sodemieter ze eruit , die kneuzen voor de klas. Echter, ga eens na wie en wat ze daar gebracht heeft. Bij Pauw en Witteman doet u het voorkomen of u, met de deur dicht het er wel uitgekregen heeft bij de schoolleiders: twintig, dertig procent van hun personeel zouden ze liever vandaag dan morgen zien vertrekken. Ik heb het ze in de lerarenkamer nooit horen zeggen.

Wie, zoals de door u geraadpleegde schoolleiders, met twee tongen spreekt, is de eerste voor wie de uittrappingsclausule in werking zou moeten treden, maar nee hoor, Elias gaat gezellig met ze zitten toddelen en knoddelen en gaat vervolgens roepen hoe erg het is. En dat is pas echt zorgelijk.

Omdat het in mijn aard ligt oude vormen in acht te nemen eindig ik met

Hoogachtend,

A. Schulp (geschiedenisdocent)

Amsterdam

4 reacties op “Geachte heer Elias”

 1. Anastasia Van Egmond ..

  ..

  Ja hoor, u schrijft >> Want academici in het voortgezet onderwijs, na 1985 ingevlogen, zijn de enigen die betaald hebben en nog steeds betalen voor de crisis van de jaren ’80..

  Dat is geenszins zo, zij zijn niet de enigen die betaalden en hebben ook nog 1s voldoende om redelijk rond te komen, bijstand en de voorheen gewone banen nu lage lonen banen mensen betaalden het meeste aan de crisis jaren 80, ze doen dit trouwens nog steeds, erger zelfs nog, en groot gedeelte van hun kinderen trokken plus trekken het algehele school level onnodig naar beneden waardoor lesgeven stukken ongezelliger is en meer vermoeiend dan hoeft

  Wat we nodig hebben voor het onderwijs en de leraren is een gedegen Armoedebestrijding en Verheffing v/d Lage Loners

  Met vriendeleuke groet, Anastasia

  ..

 2. Tsja, ik maar denken dat het RD over klein/binnen/buitensteedse amuzes gaat… Heb me blijkbaar vergist; zit ineens midden in de polletiek en de onderwijsproblematiek! Ben blij dat de PvdA hier geen pakje boter op het hoofd heeft; die wordt niet genoemd.

  Kan iemand mij trouwens de volzin(nen) van Anastasia uitleggen?

 3. Een heerlijk geschreven tirade die het doel vol treft. Ik vrees alleen dat de heer Elias de bal niet in het doel kan zien liggen.

  “De VVD heeft de sloop van het leraarschap misschien niet geïnitieerd”. Zegt u maar gerust van wel.

  Wat heeft het leraarschap namelijk gesloopt?

  Om te beginnen de afbraak van het eerstegraads gebied anno 1985 en het platslaan van hoog- en minder hoogopgeleide leraren. Wie droegen daarvoor regeringsverantwoordelijkheid? CDA en VVD.

  Toen kregen we de Tweede Fase, door de scribent terecht toegeschreven aan hoofdverantwoordelijke en voorzitter van de Stuurgroep Tweede Fase Nell Ginjaar-Maas, hardcore VVD-politica en meervoudig staatssecretaris van Onderwijs. In die Tweede Fase en nog meer het studiehuis mochten leraren geen les meer geven maar moesten gaan ‘begeleiden’. Omdat niet de leraar kennis overdroeg maar de leerling die wonder boven wonder ‘zelfstandig verwierf’. Dacht men toen nog.

  Toen kregen we de lumpsum, waar bij het ‘integraal personeelsbeleid’ aan de schoolbesturen werd overgedragen, die werkgevertje gingen spelen en zo van leraren bestuurbare werknemertjes maakten. Wie droegen daarvoor regeringsverantwoordelijkheid? PvdA en VVD (minister Hermans).

  Toen kregen we het FuWaSys, waarbij van leraren functievervullers werd gemaakt en het lesgeven daarbij de laagst gewaardeerde functie werd in het functie- annex loongebouw. Hup, daar verdwenen de leraren naar het management, dat uitdijde en uitdijde. Nogmaals met dank aan VVD-minister Hermans en diens opvolger CDA-minister Van der Hoeven.

  Toen kregen we de wet-BIO, waarin werd vastgelegd dat je niet meer bevoegd hoefde te wezen als je maar bekwaam bent, en dat iedereen bekwaam is als de rector dat zegt. Dat is net zo mal als roepen dat een vrachtwagenchauffeur geen rijbewijs meer hoeft te hebben als hij maar kan autorijden, en dat zijn baas dan mag zeggen of de chauffeur wel kan autorijden. Regeringsverantwoordelijken: CDA en VVD.

  En dan krijgen we nu de opwaardering van het leraarschap, middels:
  – bevriezing van het salaris
  – afpakken van een week vakantie
  – gemakkelijker ontslaan op onduidelijke gronden
  – onderling uitspelen van collega’s om het ‘prestatieloon’.
  Dat alles door de heer Elias zo nobel verdedigd, en die is van, meen ik, de VVD. Gesteund door Van Bijsterveldt van, dacht ik, het CDA.

  Even kijken:
  – CDA en VVD
  – VVD-politica
  – PvdA en VVD
  – CDA en VVD
  – CDA en VVD
  – CDA en VVD

  Bespeurt u in deze guilty suspects voor de déconfiture van de leraar een vertrouwde gast? Ik ook.

 4. Ja, daar zit geen woord frans bij.Overigens @Carel, het gaat ook over Haarlemse leraren. En je weet, ik heb daar vrienden..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *