Ga naar de inhoud

Urgente Noden

Van graaien komt plukken, luidt een niet meer zo nieuwe economische wijsheid, die nu ook tot Haarlem doordringt. Heiliegers’ bezuinigingen op de cultuur- en welzijnssubsidies hakken er lelijk in.

Op de gemeentelijke website staat de volledige lijst – helaas in PDF (heeft iedereen Foxit?) en het leest lastig. Ik zie met moeite dat de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden zijn jaarlijkse subside van €300 kwijt is. En waar staat De Stichting Fonds voor Urgente Noden nou weer, net als je ze zoekt?

Maandag zullen de zwaarst getroffenen in de media ach en wee roepen, driewerf schande en moord en brand en zo. Een slim evenementenbureau organiseert straks waarschijnlijk in de Nieuwe Vide (van 60.000 naar nul) een ludieke zelfmoordparty voor op te heffen stichtingen en organisaties.

Maar mag ik me, voor het zo ver is, hier nog even verbazen over wat er allemaal is, en over wat er allemaal overblijft ondanks die 10% korting?

Ontspannen, zonder te pretenderen dat ik het hele subsidielandschap overzie of enig benul heb van het functioneren van, ik noem maar wat, de (al dan niet) Samenwerkende Ouderenbonden (alles kwijt)? Of te veinzen dat ik weet wat allochtone zelforganisaties precies geacht worden te doen (ze doen het kennelijk niet, gezien de fikse korting van €40.000). Zonder te snuiven en gnuiven als ik in de lijst een Stichting Onbekende Kwaliteiten ontdek (van 85 naar 81 mille)? Of gelijk te roepen dat de meest versteende stad van Nederland best zonder een stadsbeeldhouwer van €10.000 kan? En dat ik (pik in die 80.000!) nooit vrijwillig naar Radio 105 luister nu Ziggy er weg is?

Helaas helaas, ik merk dat het (met de kennis van nu, altijd die verrotte kennis van nu, ik háát kennis van nu!) onmogelijk is onbevangen naar die lijst te kijken. Zo zal het anderen ook vergaan, vermoed ik. Je vergelijkt, tegen wil en dank. Waarom krijgt de Volkssterrenwacht Copernicus zijn zeven mille nu ineens níet meer en het COC zijn zes mille nog steeds wèl? En waarom komen ze niet met een subsidiestop voor alle evenementen voor meer dan 400 toeschouwers – dat scheelt een paar ton op jaarbasis (plus een hoop teringherrie en gebral en oranje braaksel op de stoep).

Eigenlijk ben ik nog het meest begaan met de kleintjes. Kunnen ze wel… Sociëteit Koinonia (voor alleenstaanden/ -gaanden / -liggenden) krijgt niks meer, de boot van de Zonnebloem vaart voortaan uit zonder €1000 euro zakgeld van de gemeente aan boord, de Diaconie Protestantse Gemeente Haarlem (van de broodbankactie) kan naar zijn drie mille fluiten. Bij de amateurkunst staat per jaar € 100.000 minder, maar dat zijn heel veel kruimeltjes van een subsidiekoek die niet meer gebakken zal worden voor theatergroepen, koren, orkestjes en kunstgezelschappen.

Wat een verdrietig idee. Een kruimeltje van een koek die niet meer gebakken wordt, je zal het maar zijn…

 

Meer over de bezuinigingen: Subsidiecriteria

2 reacties op “Urgente Noden”

  1. ” Kruimeltjes zijn ook cake” zei Lotje ooit in Jan Jans en de Kinderen. Het zal een van de weinige uitspraken zijn uit deze strip die heden ten dage niet meer zal opgaan ben ik bang. Ik zal volharden in het gratis aanbieden van klassieke concerten voor iedereen, op Haarlemse bouwplaatsen.Kunst moet gemaakt worden.Ook als er niet voor betaald wordt. Bij deze! http://www.muziekinontwikkeling.nl

  2. Ik permitteer me vooralsnog één inhoudelijke opmerking: het Wereldkindertheater. Voldoet niet aan de criteria voor cultuur. Is eerder welzijn. Aldus de wethouder..
    Het WKT mag dus zelf proberen via die weg weer op het subsidielijstje te komen, zo vindt de wethouder. Maar ten koste van wat? Daar mag de gemeenteraad dan desgewenst met een oplossing voor komen. ‘Waar is u dekking?’, luidt in zulke gevallen de standaardvraag. De 3 miljoen bezuiniging moet 3 miljoen bezuiniging blijven.
    Dat is geen besturen, dat ik koehandel drijven.
    Los nog van het feit uiteraard dat niemand kan uitleggen waarom het WKT niet tot cultuureducatie zou behoren..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *