Ga naar de inhoud

Gemeenteproza(c)

Gemeenteproza staat stilistisch slecht aangeschreven, dus ik begon zonder  hooggespannen verwachtingen aan Collegebesluit reg. nummer 2011/16504. Daarin worden voorstellen gedaan voor de miljoenenbezuinigingen bij cultuur- en welzijnsinstellingen.

Ik knipperde nauwelijks met de ogen bij Besluitpunt 1 (‘Het college heeft het voornemen bezuinigingen bij de gesubsidieerde organisaties te realiseren conform de lijst voorgenomen bezuinigingen(bijlage 1).

Of besluitpunt 3: ‘Het college besluit dat zienswijzen op het voorgenomen besluit tot 3 weken na dit besluit ingediend kunnen worden.’

Zo zeggen ze dat in die kringen, dacht ik, nog tolerant.

Ik besloot besluitvaardig bij mijn besloten besluit te blijven en mijn voornemen de voorgenomen voornemens uit te voeren te volbrengen tot het volbracht was. Bij punt 4 (‘argumenten’) zal het wel beter worden, suste ik mezelf.

Argumenten: De bezuinigingsvoorstellen zijn zorgvuldig tot stand gekomen.

Elke gesubsidieerde organisatie is onder de loep genomen en op basis van de criteria (objectieve meetlat) is de bezuiniging bepaald. Subsidies die bijdragen aan de realisatie van de visie en prioriteiten uit dit coalitieakkoord zoveel mogelijk worden ontzien. (Sic, RaDa-reda).

Geen beste beurt, een ontbrekend werkwoord, pal na de zin waarin je je eigen zorgvuldigheid roemt. Het is niet de enige fout (‘Jeugd Onderijs’ vond ik wel een leuke) en je vraagt je af hoeveel mensen dat stuk onder ogen hebben gehad.

Erger is de onderbouwing van de bezuinigingen. Die is bar en boos. Geschreven in een armetierig soort beleidssteno, dat misschien nog te verteren is in een nota over de verhoogde stoepranden langs de Leidse Vaart, maar onvergeeflijk als het gaat om de rechtstreekse belangen van zo veel mensen. Honderden mensen, die in zo’n stuk zullen willen zoeken naar aanknopingspunten om op te komen voor hun eigen project, organisatie, broodwinning of ideaal.

Ze kunnen zich de moeite besparen, er is geen beginnen aan. Op basis van zo’n fluttig geschrift kun je met ieder kluitje in het riet worden gestuurd. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de gemeenteraad, stel dat die de wethouder zijn huiswerk niet over laat doen.

Of het nou onvermogen was of boos opzet of onbenul… Gaandeweg werd ik er steeds kwader om. De opbeurend bedoelde  slotwoorden waren aan mij niet meer besteed.

Stap 5) De stap voorwaarts (€ 500.000 t.b.v. onderzoek)

De opgave is groot en de keuzes die gemaakt worden hebben enorme impact op de stad. Maar er liggen ook kansen voor een innovatief proces. In het totaalpakket subsidies is daarom rekening gehouden met €500.000 voor 2011, met de volgende aanwending:
1) € 200.000 innovatiefonds, maatschappelijke innovatie
2) € 150.000 onderzoeken bij Verbonden Partijen, vooral VKR, Spaarnelanden, SRO
3) €150.000 onderzoeken subsidies, vooral de grote instellingen, zoals CCVT, Cultuurpodia, welzijnorganisaties en Kontext.

Het College wil gevolg geven aan de motie “Kennisoverdracht Haarlems Bedrijfsleven aan Haarlemse sportverenigingen”, maar wil een onderzoek hiernaar doen voor het gehele sociale domein. In 2011 worden door de gemeente bijeenkomsten georganiseerd waarbij bestuurders, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten. Kunnen zij de komende jaren het wegvallen van een gedeelte van de subsidie opvangen? Kan de verbinding met het bedrijfsleven daarbij helpen? Wat wil de klant?

Dat was het dan. Tot zover de verhandeling over de conceptvoorstellen voor subsidiebezuinigingen in Haarlem. En ook hier begreep ik niets van. Er worden drie emmers geld leeggekieperd, maar verder?

Deze klant zou het graag duidelijk ergens lezen.


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *