Ga naar de inhoud

Maak Gouden Regels

Er komt een nieuwe welstandsnota in Haarlem, de nota Ruimtelijke Kwaliteit. Hierin staan…

Nou, nou… Toe maar! Ja, zo kan ie wel weer! Pfff, ik wacht eerst wel even tot de volksvreugde is bedaard… mijn hemel, dit grenst aan massahysterie. Is die huidige nota nou echt zo erg?

De Verzamelde woest applaudiserende Raarlemmers in bulderend koor:

“Die nota biedt geen helder, concreet toetsingskader! Wat je noemt een flutnota. Die richt zich alleen op de bestaande omgeving; er ontbreekt een visie op de ruimtelijke ontwikkeling, kwaliteit en dynamiek, die nota is in sommige gevallen voor meerdere interpretaties vatbaar en omvat niet alle beleidsvelden. Als er ooit een klotenota was, was die het wel!”

Nou gelukkig, de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit denkt er krek zo over. En jullie kunnen helpen! Die adviescommissie vraagt jullie advies. En met die adviezen stelt de ARK dan Gouden Regels op.

Je moet je registreren en dan kun je zelf voorbeelden insturen van hoe het moet of niet. En je kunt in totaal 15 keer stemmen over bijdragen van anderen (duim omhoog / duim omlaag). Er staan al dakkapellen, bushokjes, binnentuinen, zonnepanelen en diverse vormen van Haarlembeleving.

Ik zal het even voordoen. Kijk, aan de Schotersingel zijn de stoepranden zo hoog dat ze voor peuters en onkrasse bejaarden een fikse barrière vormen.

Als ik die foto opstuur, zet ik erbij: De hoogte van trottoirranden in de openbare ruimte dient zodanig te zijn dat ze door alle gebruikers van de openbare ruimte zonder alpinistenuitrusting bestegen kunnen worden.

En met voldoende bijval wordt dat een Gouden Regel en vervalt de Oude Regel.

Handig, zo’n onzekere overheid!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *