Ga naar de inhoud

Uitvalverschijnselen?

De Damiaatjes, je kunt ze verafschuwen, je kunt ze verfoeien, beschimpen, haten, honen, je kunt een precisiebombardement op de Grote Bavo beramen om 21.21 uur precies, waarna de laatste ‘ting’ of  ‘tang’ voorgoed heeft geklonken en ze voor eeuwig zullen zwijgen.

Sommige binnenstadbewoners hebben een zeldzame gehooraandoening ontwikkeld, Damiatitis, waarbij de patiënt lijdt aan periodieke doofheid, elke avond tussen negen en half tien.

Toen ik nog in de Morinnesteeg woonde, kon het verkeren. Soms werd ik er kriegel van. Dertig minuten auditieve jeuk. Op andere dagen werkte het geklingel uiterst rustgevend, en bracht het me in een soort trance.

Het beste is het natuurlijk om onvoorwaardelijk van de Damiaatjes te houden, wat niet iedereen is gegeven, en bovendien in Haarlem te wonen, wat ook niet iedereen is gegeven. Als je niet in Haarlem woont en wel van de Damiaatjes houdt, moet je erheen tijgen. Van verre komen en er voor gaan zitten, zoals een vriend van mij gisteren deed, om zijn broer te plezieren, die orgel- en carillonliefhebber is.

Om 20.59 uur hadden ze positie gekozen op een akoestisch gunstig gelegen plek. Ze telden af. Ze verkneukelden zich. En toen gebeurde het! Er gebeurde niets. Het bleef stil. Geen ting. Geen tang. Waren ze in de goede stad? Bij de goede kerk? Ze dropen af.

Vanochtend kreeg ik – als erkend über-Haarlemmer – een mail op poten. Hoe het zat? Hoe het kon? Dat op woensdag 25 mei 2011, tussen 21.00 uur en ..

Hoewel ik er niet over ga, stel ik er eer in met een goede verklaring te komen, een verklaring die ik nog niet heb maar die er ongetwijfeld is en die ik van een van jullie per ommegaande hoop te krijgen. De kwestie is dringend, beste stadgenoten!

.

 

10 reacties op “Uitvalverschijnselen?”

 1. Een ad hoc optredende anti-damiatistische carillionist moet in de geest van John Cage hebben gehandeld. Deze heeft ooit een compositie het licht doen zien van ruim 4 minuten stilte (getiteld 4’33”). Het continu varixebrende achtergrondgeluid vormde vanzelf de compositie.

  (Dit natuurlijk nog los van de vraag of je muziek, dan wel de afwezigheid daarvan, het licht kan doen laten zien.)

 2. Ik heb even Anton Pauw gebeld (organist de Bavo). Het kan zijn dat op dinsdag ze zijn vergeten na het orgelconcert(want dan zetten ze de Damiaatjes uit namelijk) de Damiaatjes weer aan te zetten.Ook kan het zijn dat er wellicht opnames waren.Het beste advies wat ik kan geven is de koster even te bellen om verhaal te halen..;) (de koster heet Soetens)

 3. Bij ons speelt het carillon dag en nacht op de hele en halve uren en op de kwartieren.
  Daar vergeleken zij de tien minuten “Damiaatgeklingel”niets.
  (Bij ons in Weesp).

 4. Als je niet beter wist, zou je denken dat Haarlem een frontlijnstad is tegen de Islam. Als enige stad hebben we een heuse kruistochtenbuurt en op het centrale plein wordt al honderden jaren elke avond middels een monotoon klokkenspel de heldhaftige strijd tegen de islamieten in herinnering gebracht. ELKE avond gedurende een klein half uur! Vergelijk dat eens met die armzalige twee minuten stilte per jaar voor de doden tussen 1940 en 1945.
  Btw: Het zou me niks verbazen als de eerste motie van de toekomstige PVV-fractie in de Haarlemse raad een voorstel bevat om de orgelconcerten voortaan om 21.30 uur te laten beginnen.

 5. ijsje van Nelis

  Het carillon in Weesp verslaat inderdaad alle klokken bij elkaar. Mijn opa en oma woonden in Weesp aan de Singel. Als ik daar logeerde werd ik ‘s avonds om de haverklap wakker van een hels gebeier, dat extra luid binnen kwam vanwege het (toen nog) enkele glas en de kierende ramen.

  Hier in Groningen speelde de Martinitoren afgelopen dinsdag nummers Bob Dylan, maar dat is weer een ander verhaal. Trouwens, nu ik toch van de hak op de tak spring: waarom heten de Damiaatjes geen Damiaantjes?

 6. Geschokt te horen, hier in Beijing, dat de Damiaatjes een avond hebben geweigerd. De verklaring klinkt goed. Soetens even bellen, en verhaal halen.

 7. P.M. Delxe8fre

  ZET ZE AF

  wel, zet ze af
  wel zet ze af
  ze mogen af

  wel, zet die klote-Damiaatjes af
  het is een overbodig ritueel
  en ongepaste overlast

  xa9 PM Delxe8fre 2003

 8. Toen Haarlem nog stadspoorten had gingen deze dicht om half tien.
  De damiaatjes luidden ter aankondiging van het sluiten van de poorten.
  Welke nu dus als compleet overbodig en storend ervaren worden.

  Eveneens storend zijn de kerkklokjes van de rest van de kerken die ieder heel en half uur slaan en allen onafhankelijk van elkaar ongelijk lopen welke slapen met open ramen mij onmogelijk maken hier in het centrum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *