Ga naar de inhoud

Parkeervisie

Het worden spannende tijden voor autobezittende en autoloze burgers hier in Haarlem, want de Discussienota Parkeervisie is de participatiefase voorbij en gaat nu de inspraak in als Concept Parkeervisie.

Verantwoordelijk wethouder Rob van Doorn voert de spanning op door in de Haarlemmer van 5 april het controversiële karakter van deze conceptvisie te beklemtonen: “Wat we willen is parkeerbeleid dat eenduidig, samenhangend, begrijpelijk, betaalbaar en ook nog te handhaven is.”

Zo! Toe maar! Verwerk dit even in stilte, beste Raarlemmers: eenduidig, samenhangend, begrijpelijk, betaalbaar en ook nog te handhaven… In die volgorde en niet alfabetisch (begrijpelijk, betaalbaar, eenduidig, handhaafbaar en samenhangend is volstrekt onacceptabel).

De nu gepubliceerde conceptvisie is een klap in het gezicht van belangengroepen hier ter stede die zich sinds jaar en dag sterk maken voor polyinterpretabel, onsamenhangend, onbegrijpelijk, onbetaalbaar en niet te handhaven beleid. De aanhangers van het huidige systeem, zeg maar.

Maar er is nog niets verloren. Tot 17 mei mag iedereen inspreken en blijven hopen op een resultaat dat meer recht doet aan zijn eigen parkeeridealen. Met wat geluk rolt er dan een compromis uit, waarna de wethouder op 18 mei met een persverklaring komt:

“Het nieuwe parkeerbeleid is eenduidig, samenhangend, begrijpelijk, betaalbaar. Anders dan aanvankelijk voorzien, is handhaven echter onmogelijk. Dat zal in de toekomst dan ook niet meer gebeuren.”

Of: “Het nieuwe parkeerbeleid is eenduidig, samenhangend, betaalbaar en ook nog te handhaven. Eén concessie heb ik moeten doen, een klein offer dat ik graag breng om recht te doen aan de democratische inspraakprocedures zoals wettelijk vastgelegd. Die zijn geen wassen neus. Daarom verschilt de kristalheldere conceptvisie in zoverre van het definitieve beleid, dat ik daar nu geen ene hol meer van snap. En dan overdrijf ik niet. Maar zoals gezegd, daar kan ik als wethouder mee goed mee leven.”

P.S. Grote verliezer van de discussie is nu al de eenpersoons RaDa-reda, erkend tegenstander van het particulier autobezit. Zie mijn eigen conceptvisie: Vicieuze files

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *