Ga naar de inhoud

Palermo

‘Palermo aan de Dreef’: in het weekendkatern PLUS vraagt Grote Broer het HD zich af hoe Ton Hooijmaijers zijn ‘goddelijke gang’ kon gaan. Eén rotte appel? Of heerste er een verziekte bestuurscultuur in het Provinciehuis? Het laatste, volgens Janette Luichies en Kees van der Malen.

De kop verwijst naar emails waarin Moens, Hooijmaijers en Borghouts elkaars voornamen veritaliaansten tot ‘Alberto’ en ‘Tonio’; en de CvdK vond het ‘primio’ dat Moens slinks deserteerde uit het college om een lucratieve BV op te zetten die hem zou liëren aan Econcern, een bedrijf waaraan hij als Gedeputeerde een garantstelling van 8,5 miljoen had verleend. Frisse jongen, deze Groen Linkser. Uit een email van oud-gedeputeerde Henry Meijdam (VVD, later burgemeester van Zaanstad) spreekt een bedenkelijk dédain voor het ‘(meerendeels sociaal-democratische) ambtenarengezelschap hier’, dat tegenstribbelt bij het aanwijzen van nieuwe woonlocaties.

Het zijn spannende tijden voor Welgelegen-watchers: nog deze maand rapporteert de eigen onderzoekscommissie van de Provincie, Schoon Schip; en dan is er natuurlijk het proces tegen Tonio zelf, waarvan donderdag hier ter stede de regiezitting was.

De voltallige eenpersoons RaDa-reda kampt met gemengde gevoelens. Enerzijds voldoening, dat wil ik niet verbloemen: ik had (niet gehinderd door enige kennis en zonder iets te kunnen bewijzen) de Provincie al tijden in het snotje en heb steeds geprobeerd ze zo hinderlijk mogelijk te volgen. NH kreeg niet voor niets een eigen categorie toebedeeld.

Anderzijds voel ik me nu als een kind waarvan de knuffel(gedeputeerde) is afgepakt. Míjn pluchen Ton is ineens van iedereen. En bovendien lijd ik onder mijn amateurstatus. De profs wroeten (na zeven jaar laksheid) naar hartelust in de provinciale drek en ik moet passief afwachten wat ze bovenhalen. Het voelt niet goed, maar het is niet anders.

2 reacties op “Palermo”

  1. Marius. Dat de voltallige eenpersoonsredatie van het Rada kampt met gemengde gevoelens kan ik mij voorstellen. Ik weet nog goed, op kritisch-humorische wijze deed je verslag over het opmerkelijke gedrag van Ton Hooijmaijers, lang voordat de affaires zich openbaarden. Pas toen de beerput open ging, kregen ook de plaatselijke en landelijke pers de man in het snotje.
    Dus. Wanneer komt het HD op het briljante idee om Marius Jaspers, een van de grootste journalistieke en literaire talenten van de stad, een column aan te bieden?
    (jaha, ik kom ook in cafe Koops). Dan neem ik subiet een abonnement op die krant.

  2. @Gonda: Dank voor de compli’s! Maar een HD-column? In 2005 was er sprake van; toen wilde ik ‘m graag, maar de krant zag het niet met mij zitten. Zeven jaar later hebben ze nog steeds geen vaste columnist gevonden voor de Haarlemse actualiteit en lees ik meewarig de ’60 seconden’ rubriek, waarin atletisch uitgedaagde journalisten tegenwoordig een soort trimmersdagboek bijhouden. Ik denk niet dat ze mij willen en omgekeerd zou ik nee zeggen als ze me alsnog vroegen.
    En het RaDa heeft zijn web-log.nl-crisis overwonnen, dus die columns krijg je toch wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *