Ga naar de inhoud

Feitenbeleving

Ach gossie, ik vind het haast zielig om over een beschadigde prominente VVD-er te beginnen. Het zit die partij al zo tegen. Anderzijds is die Henry Meijdam er wel de schuld van dat ik nu al twee dagen met een uiterst hinderlijk zinnetje in mijn hoofd loop.

De oudgedeputeerde van Noord-Holland en ex-burgemeester van Zaandam wordt in het rapport Schoon Schip gekarakteriseerd als ‘een netwerker die als een kameleon de rollen van gedeputeerde, ondernemer, adviseur en partijgenoot door elkaar laat lopen’.

Het heeft Meijdam ertoe gebracht per direct op te stappen als commissaris namens de provincie bij de Schiphol Area Development Corporation.

Als reden geeft Meijdam dat het onwelriekende miasme van vriendjespolitiek, cliëntelisme, wederrechtelijke beïnvloeding en kuiperijen dat hem omgeeft nu bij het geringste vonkje kan ontploffen: met een vernietigende explosie die van zijn carrière en aanzien niets meer zou overlaten dan wat flarden geblakerde stropdas en snippers geschroeide bankbiljetten van onduidelijke herkomst.

Oh nee, niet, hoe kom ik erbij? De reden voor de terugtreding (ik baseer mij op de VK van 2 nov.) is dat Meijdams ‘integriteit hem heilig is’. Daar kan op zich niemand tegen zijn. Maar nu, ineens, wordt hem de ‘schijn van belangenverstrengeling’ verweten. En dan komt dat zinnetje:

Hij zegt dat de feiten niet anders zijn dan voor het rapport (Gedeputeerde Staten wisten van zijn functies), maar dat ‘de beleving van de feiten’ wel is veranderd.

Ik interpreteer dit zo: je hebt de oude feiten (Henry is een voortreffelijk mens met toevallig heel veel functies en nevenfuncties), de onveranderde feiten (Henry is nog steeds een voortreffelijk mens met toevallig heel veel functies en nevenfuncties) en de veranderde beleving van de feiten door niet begrijpende anderen (Henry is een dikke opportunistische spin in een vies web).

Wat mij intrigeert, hoe komt hij aan zo’n zinnetje? Voor een zacht prijsje op de kop getikt bij een aan lager wal geraakte filosoof? Lag het ongebruikt in de kast bij een bevriende spindoctor? Moest Meijdam het als student uit zijn hoofd leren op de Belangenverstrengeling & Netwerk Academie?

Hoe dan ook, ik ken mezelf, ik weet dat ik de komende dagen zal lopen loeren op een gelegenheid (liefst een woordenwisseling) om dat zinnetje van Meijdam er in te prakken. Die kans komt er geheid: “De feiten zijn niet anders dan voorheen, alleen de beleving van de feiten is anders.”

Waarna ik waardig wegschrijd, als over water.

3 reacties op “Feitenbeleving”

  1. Ik begrijp die Meijdam wel. Feiten kun je vanuit allerlei gezichtspunten beschouwen. Momenteel staat De Donkere Kamer van Damocles weer in een hernieuwde belangstelling. Daarin vind je een sprekend voorbeeld van dezelfde feiten die door de ene partij totaal anders worden geïnterpreteerd dan door de andere. Een ander beroemd (berucht) voorbeeld was de affaire Weinreb en de affaire Buikhuizen. Als professor ‘wij zijn ons brein’ Swaab eindelijk definitief heeft vastgesteld dat Meijdam niet anders kon doen dan wat hij heeft gedaan, dan kan hij (M) niet verantwoordelijk worden gehouden voor zijn daden (en houdt het strafrecht op). Dat zo’n redenering momenteel niet leeft, is omdat die nog niet is neergedaald in de hoofden. Je zou kunnen stellen dat redenen onopgehelderde oorzaken zijn.
    Je kunt volgens mij zelfs niet zeggen dat ‘kale’, ‘oude’ of ‘onveranderde’ feiten bestaan. Feit is dat feiten gebeurtenissen zijn die per definitie achter ons liggen: ze zijn geweest. Ze bestaan alleen nog op papier, op beeldschermen of in een of meer hoofden. Die vormen op zichzelf feiten. Er zijn alleen interpretaties van feiten en die interpretaties kunnen als collectief worden gedeeld maar ze veranderen door de tijd en door de context waarin ze worden geplaatst.
    Also sprach een filosoof (niet aan lager wal, maar die aan de wind zeilend zijn eindbestemming zal bereiken, zonder te hoeven laveren).

  2. @Carel: Meijdam zelf had het niet beter uit kunnen leggen! En fijn voor hem dat er nog íemand is die hem begrijpt – want daar zitten ze allemaal nog het meest mee, die in opspraak geraakte hoogwaardigheidsbekleders, dat niemand ze begrijpt.

  3. Inderdaad mooie tekst van Meijdam. Ik verdenk hem ervan dat hij hem zelf heeft bedacht..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *