Ga naar de inhoud

Medium Five

Zitten we al dichtbij een omslagpunt? Afgaand op Google Images voor ‘handshake’ nog niet:

handshake 

De traditionele handdruk bepaalt daar nog het beeld, maar (kijk boven het hartje) de bovenhander is in opmars. Alsof of ze gaan armpjedrukken. Bij het seriële handen schudden voor aanvang van de WK-wedstrijden doen de spelers niet anders meer.

Is er al een naam voor? Geen high five maar iets daaronder, een medium five? Zelf ‘geef’ ik nog steeds een ouderwetse, formele hand (dat ‘geef’ heeft ook wel iets, het is een gunst), maar steeds vaker ‘krijg’ ik zo’n halfhoge. Van mannelijke leeftijdgenoten (dan heeft het hopelijk iets van een jeugdparodie) of van joviale dertigers/veertigers, waarbij je moet vrezen voor een voiceover als ’hé gast, alles goed?’

De laatsten zullen tee-zet-tee ongetwijfeld [N.B. woordspeling in aantocht!] de overhand krijgen. Tot het zo ver is, valt er veel te observeren voor de amateurantropoloog. Verhaspelde handdrukken (één hoge hand en één stijve ouderwetse), bijvoorbeeld,  en wat daarbij misgaat. Mijn eerste idee is dat ook gezagsverhoudingen meespelen: de M5 wordt gebezigd tussen gelijken; interessant is daarom hoe campagne voerende politici het plebs binnenkort benaderen. En zijn meer mannen bovenschudders dan vrouwen?

Wanneer zijn de buiging en het beleefde hoofdknikje eigenlijk uit het straatbeeld verdwenen – zijn daar harde cijfers over?

2 reacties op “Medium Five”

  1. Peter de Pagter

    Marius, het gaat om het psychologische effect van de bovenhand. De bovenhander is dominant en geeft aan “ik bepaal hier wat er gaat gebeuren”.

    Politieke leiders proberen bij het handen schudden altijd links op de foto te staan. Dat is de dominante positie met een bovenhand. ‘Handige’ jongens’ die rechts komen te staan en weerwoord willen bieden, plaatsen hun linkerhand achter de elleboog van hun ‘tegenstander’ of plaatsen hun rechterhand na het handen schudden op de schouder van de ander.

    Heb je overigens wel eens naar schilderijen gekeken. De man staat links, daarnaast de vrouw, dan de oudste zoon, etc.

  2. Ik doe veel aan het hoofdknikje en mag daar graag iets van ‘m’sieu’ bij mompelen.
    Samengevouwen handen en zo’n Oosters Conimex Knikje is ook heel fijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *