Ga naar de inhoud

Old school

Twee weken geleden zag ik langs de Burgwal deze gevel. Bewaarschool der Ned. Herv. Gemeente, uit 1894.

.

bewaarschool

.

Eerst sprak het pretentieloze van het woord ‘bewaarschool’ me aan; alsof de kinderen er tot nader order werden gesorteerd en opgeslagen in een container. Beetje spelen, liedjes zingen, muizentrappetjes vouwen: de pretentie van ontwikkeling of kennisverwerving bestond nog niet voor die hummeltjes.

Daarna drong de verwante betekenis van ‘bewaren’ tot me door; er bestonden vroeger (zij het misschien niet bij de Ned. Herv.) ‘bewaarengelen’, ofwel beschermengelen.

Kort daarna liep ik langs de Kleine Houtweg, waar het woord ‘Fröbelschool’ de gevel nog siert; uit 1914. In hetzelfde pand huisde ook een MULO.

.

Frobelschool

.

MULO

.

Bestaat er een architectonische geschiedenis van het Haarlemse onderwijs? Hier in het Kleverpark staat de voormalige Middelbare Technische School. Over die statige ambachtsschool wil ik binnenkort nog wat schrijven, eer de eerste appartementen worden betrokken (zie de Meester van Haarlem – ‘schoolvoorbeeld van ruim wonen’).

Vandaag geen Paars P.S. : er lijkt iets mis met de abonneerlink/-knop. De technische dienst probeert het euvel te verhelpen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *