Ga naar de inhoud

Dakgedrochten

Een kleine horrorshow van Haarlems lelijkste dakopbouwen zou een huiveringwekkende RaDa-reeks kunnen opleveren. Maar eerst wil ik graag even meehetzen met het HD tegen een aangevraagde dakopbouw aan de Kinderhuisvest.

Die zou moeten komen naast het monstrum dat er al staat, van recente origine, in een beschermd stadsgezicht nota bene. Het bestemmingsplan vormde vier jaar geleden kennelijk geen beletsel om deze puist op de rug van de stad te laten groeien. We hebben het over deze architectonische wanprestatie.

Een cynisch opgestoken middelvinger naar iedereen die iets heeft met dat vriendelijke stukje stad, met de Lutherse kerk en (langs de Witte Herenstraat) een aantal lieflijke hofjes.

Er ligt dus een aanvraag voor nóg zo’n gedrocht en die dreigt gehonoreerd te worden. En de lelijkheid van de bestaande opbouw wordt aangegrepen als argument voor het verlenen van een vergunning. De bestaande opbouw zou met een tweelingbroer minder detoneren… Eén opgestoken middelvinger of twee, wat is lelijker, lijkt daarmee de vraag.

Raadsleden Louise van Zetten en Mirjam Otten zijn in het geweer gekomen tegen de opbouw; en Lieuwe Zoodsma heeft namens het Luthers Hofje een bezwaarschrift ingediend, waar de ambtenarij zich ongetwijfeld met de bekende voortvarendheid en pietluttigheid op zal storten. Dat moet kunnen, daar zijn ze voor (al had het ze gesierd als ze vier jaar geleden al hun logge bureaucratisch gewicht in de strijd hadden gegooid om de Kinderhuisvest te behoeden tegen dat eerste eyesore).

En nu waar ik echt pissig van word: in het artikel van Richard Stekelenburg (14-8) staat dat een protestbrief van omwonenden de gemeente te laat bereikte. Die mocht niet meer worden ingediend. Zelfs niet als bijlage bij het stuk van Zoodsma.

 

Wat!?!?!?!? Ze weigeren twee A4’tjes extra te lezen?!!?!? Of zelfs maar te doen alsof?!? [Tirade weggelaten over Haarlem, dat communicatie en contact met de burger hoog in het vaandel beweert te hebben]

Muggenmeester Wienen, kunt u maandagochtend om 9.30 uur de betreffende afdeling met onmiddellijke ingang sluiten alsof het een louche, in crystal meth dealende coffeeshop is? En dan een nieuwe afdeling oprichten? Met frisse, flexibele krachten, die nog niet vergeten zijn dat het gemeentelijk apparaat ooit is opgezet om de stad krachtiger, deugdzamer en ook mooier te maken?


 

6 reacties op “Dakgedrochten”

 1. Wat een stemmingmakerij toch. Tijdlijnen van verleden en heden lopen doorelkaarheen: de bezwaarperiode van de huidige aanvraag loopt nog; in het verleden was men te laat.
  Het door velen niet goed inlezen in de situatie en de voorgestelde nieuwe opbouw van de naastgelegen woning is me een doorn in het oog. Een voorstel voor een opbouw ‘Wolfsdak met dakkant’ afgewerkt met dakoannen zoals verderop on de straat te vinden is (41-45)…. wat jammer te lezen dat men dat niet wil zien in het straatbeeld.

  Ps: Wanneer gaat men zich druk maken on de volgende aanstaande wijziging een paar deuren verderop nr 31-33, die voor het totale aanzicht, de hofjes en uberhaupt iedereen aan de achterzijde veel meer invloed zal hebben?

 2. Herkenbaar. Ook ik diende een bezwaar te laat in omdat ik niet in kennis gesteld was van de snode plannen van de buren en niet dagelijks de gemeentesite uitpluis op onraad. Ik bespaar je de slapeloze nachten. Nee, fraai is het allerminst, wel lekker ruim.

 3. Julia Henneman

  Klein vraagje, Marius : WIE heeft dit ONTWORPEN ? Kun jij daarachter komen ? – jij kent weer heel andere weggetjes dan ik . En samen komen wij ERGENS !

 4. @Julia: Ik zou niet direct weten hoe (een beleefd briefje aan de eigenaar lijkt me na dit stukje niet de aangewezen manier). En waarschijnlijk blijft de ‘bouwmeester’ liever anoniem!

 5. Ja, daar gaan we weer.
  Als de aanvraag voor de tweede opbouw (naast die op de foto, als ik het goed begrijp) nog loopt, dan kan het niet waar zijn dat bezwaarschriften niet meer worden geaccepteerd.
  Waar het in de praktijk op neer komt, waarschijnlijk, is dat ze pas ontvankelijk worden zodra de vergunning is verleend. Zo werkt dat nu eenmaal in het bouwbesluit: als een vergunning is verleend, start een periode van 6 weken, waarin formeel bezwaar kan worden gemaakt. B&W zijn verplicht kennis te nemen van die bezwaren en ook om er iets mee te doen; afwijzen of honoreren.
  Het is echter wel zo dat, als de aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan, aan het bouwbesluit en aan redelijke eisen van welstand (dat laatste is altijd een interpretatie van de Welstandsnota, door de Welstandscommissie, met betrekking tot dit specifieke bouwplan), B&W van hoge huize moeten komen om de vergunning te weigeren.

  Als het bestemmingsplan dit toelaat, dan stel ik voor dat alle verontruste burgers bij de volgende herziening van het bestemmingsplan (dat moet om de 10 jaar) zich er even van vergewissen dat de toegestane bouwhoogte ter plaatse wordt teruggebracht. Kennelijk hebben de verontrusten dit bij de vorige herziening verzuimd, of zijn ze vergeten hun democratisch gekozen raadsleden te instrueren met betrekking tot het wegstemmen van het opnieuw vast te stellen bestemmingsplan.

  Ik ben het trouwens eens met de stelling die zegt dat het geheel er beter uit gaat zien met een tweede, even hoge opbouw naast de bestaande. Het wordt nog beter als de nieuwe opbouw inderdaad aan de vrije zijkant één of twee hellende vlakken krijgt (mogelijk wat de heer Van Meurs bedoeld met “Wolfskant met dakkant”). Je ziet dan namelijk voornamelijk pannen en niet een blind gevelvlak. Bij het witte pand met de rode vlag, ongeveer midden op de tweede foto, zie je zoiets gebeuren.

  Overigens is één bezoek aan Antwerpen, Brussel of zelfs Parijs voldoende om te beseffen dat men dáár dit soort hoogteverschillen en blinde kopgevels volslagen normaal vindt.

 6. Ik zie in de ingezonden brieven van het HD dat inmiddels een groot deel van gepensioneerd Haarlem zich op deze misstand heeft gestort. Nu even afwachten wat het andere deel in het gemeentebestuur hiermee gaat doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *