Ga naar de inhoud

MBATVGFOL

Au, Athenaeum Boekhandel zit in de versukkeling en ontslaat bij een reorganisatie bijna een kwart van het personeel. De Haarlemse vestiging (een van de voorheen zes, nu vijf) draait verhoudingsgewijs goed, maar niettemin vallen ook daar klappen.

Ik moet bekennen dat ik sinds maart / corona vrijwel uitsluitend bij de Kennemer Boekhandel insla (zelfs nu de rituele handschoentjes er niet meer staan); eigen wijk eerst. Wat niet wegneemt dat het me aan het hart gaat als ik in het HD lees dat bij Athenaeum Jessica en Robert door de inkrimping hun baan verliezen.

Kan de overheid niet bijspringen, was mijn eerste reactie. Ze hebben toch TOGS en NOW en Tozo en TVL en GO-C en… (best knap dat ik die regelingen allemaal paraat heb, guitig-knipoog-icoontje zelf invoegen s.v.p.). En ik betreur achteraf dat ik tijdens de Eerste Golf mijn voorstel niet wereldkundig heb gemaakt voor de MBATVGFOL-regeling. MBATVGFOL? Wacht, het komt al terug: Massale Boekenaanschaf Ter Vervanging van het Geestdodende, Futloze Online Lesgeven.

Mijn idee was om de Nederlandse jeugd zolang de scholen en bibliotheken door de lockdown gesloten waren dikke papieren boeken te laten lezen. Verplicht. Voor alle moderne talen en vakken als geschiedenis en aardrijkskunde; in plaats van obligate studiewijzers en soezen en suffen bij ZOOM. Ter bestrijding van de ontlezing, en bij wijze van beschavingsoffensief. Boeken uitsluitend te bestellen via de betere boekhandel. Het systeem zou zowel met klassensets werken als met vrij te besteden boekenbonnen voor iedere scholier. Eenvoudig en doeltreffend. Landelijk in te voeren. Alleen die afkorting, hè, die kreeg ik maar niet uitspreekbaar – MBATVGFOL…  Het bekte niet en daar liep het uiteindelijk op stuk.

 

‘BRANTJES, Vertrouwd vernietigen’ – mijn eerste gedachte was aan bommenwerpers of vlammenwerpers… Enfin, als er nog iemand een dagboek of een papieren jeugdzonde kwijt wil…

 

 


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *