Ga naar de inhoud

Pers-pectief

Kunnen de persco’s voortaan zonder pers, please? Want direct nadat moeizaam is uitgelegd hoe het zoet het zuur en het iets minder zuur de komende tien dagen worden verdeeld, klinkt de gevreesde vraag uit de NOS-microfoon: ‘Meneer Rutte, (een van de tientallen varianten op ‘de mensen zijn moe en ongelukkig’) wat is het langetermijnperspectief? Welk pers-pectief heeft u ons te bieden?’

Vooropgesteld, in een ordentelijk land was Mark IV (in tegenstelling tot zijn voorgangers Mark I t/m III) nooit aan de macht gekomen, maar op zo’n moment heb ik met de premier te doen. Dan hoop ik dat hij met een stalen smoel tien minuten uittrekt voor een antwoord van deze strekking:

‘Ja, goed dat u me daar aan herinnert. De mensen snakken naar een perspectief. Het Uitbraak Management Team heeft daartoe het volgende bedacht. Komende maandag kunnen alle Nederlanders die de situatie binnen onze landsgrenzen als onhoudbaar ervaren, zich melden bij Den Oever. Zorg voor dikke, praktische, waterdichte kleding en neem lichtgewicht tenten en slaapzakken mee. Vanaf het verzamelpunt begeven wij ons te voet via de Afsluitdijk naar afgelegen noordelijke streken met een lage bevolkingsdichtheid en navenante besmettingsgraad. Ernst Kuipers en ik zullen persoonlijk aanwezig zijn om de leiding van de expeditie op ons te nemen. Foerageurs van het Uitbraak Team zorgen voor voldoende voeding en water, waarbij het basisrantsoen zal bestaan uit bieten, grauwe erwten en eigenheimers; en voor de lunch roggebrood met Maaslander of droge worst, aangevuld met een KitKat op zondag. Let wel, het is een voettocht, Voor het bagagevervoer maken we bij deze exodus gebruik van ossen, ezels en andere lastdieren, zodat wij geen oponthoud ondervinden door technische mankementen (en bovendien is er de stikstofnorm). Voor huisdieren is helaas geen plaats; en ten slotte verplichten we de deelnemers zich te onthouden van alle sociale media, teneinde twisten en polarisatie tegen te gaan. Saamhorigheid is een eerste vereiste voor het slagen van deze missie. Bij dit speciale Field Lab geldt een maximum groepsgrootte van 100.000 – de pioniers, zeg maar, de kwartiermakers. Ik kan het ongewisse karakter van de hele onderneming niet genoeg benadrukken. Allereerst zijn er de fysieke ontberingen in onherbergzame gebieden, maar daarnaast kunnen wij als Nederlanders behalve in skigebieden en Vlaamse winkelcentra niet overal rekenen op ongelimiteerde gastvrijheid van de inheemse bevolking. Wij zullen te kampen krijgen met xenofobie: beschimpingen, hoon en wellicht zelf vijandelijkheden. Het perspectief, vraagt u? Wat mijzelf betreft… Bij een eerdere zoektocht naar het Beloofde Land haalde de aanvoerder de finish niet. En verder…  we verwachten Nederland over twee weken te verlaten bij Bad Nieuweschans en daarna moet je uitgaan van een jaartje of veertig, leert het Oude Testament. En dan is nu de beurt aan RTL Nieuws. Hopelijk gaat u niet vragen naar de bekende weg?’

 

We zijn er klaar voor

 


 

2 reacties op “Pers-pectief”

  1. Geen idee waarom de journalisten minuten voordat de persconferentie begint zich publiekelijk afvragen wat er op de persconferentie zoal gezegd gaat worden terwijl daags voor die persconferentie door hen en hun collega journalisten al precies gepubliceerd is wat er gezegd gaat worden waarna ze, in de nabeschouwing nogeens punt voor punt herhalen dat wat er gezegd is inderdaad daags voor de persconferentie door hen ook al gezegd was en er dus geen speld tussen te krijgen is want die ruimte was er nu eenmaal niet. Wat een treurige en vermoeiende journalistieke overdaad in dit land terwijl de hele situatie al treurig genoeg is zonder dat zij er nog een schepje bovenop doen.

  2. Het water van de Dollard zal splijten, zodat de uitverkorenen van Delfzijl naar Emden kunnen marcheren…
    Wat een perspectief!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *