Ga naar de inhoud

Taal noch teken

Wat is hun geheim? Maar voor wie de christenpolitiek een beetje heeft gevolgd de afgelopen 2024 jaar kwam het allerminst als een verrassing: de sleutel lag bij het CDA. Of was het de stekker? Want dit gaat andermaal* over Noordmanshoek: burgerparticipatie versus powerplay.

Voorafgaand aan de raadsvergadering werd het publiek wel érg klemmend verzocht af te zien van iedere uiting van morele steun of verontwaardiging. S.V.P. niet gnuiven, zachtjes kreunen, hardop zuchten en tandenknarsen. Fronsen uitsluitend met toestemming van de voorzitter. Het klonk een beetje of in Zwolle, Apeldoorn en Deventer pelotons ME in gereedheid werden gehouden om de lange tenen van wethouder Blind te beschermen. Het bleek achteraf onnodig, men leed in stilte.

De coalitie deed deze keer ietsiepietsie meer zijn best. ‘Ik had iets groots voorbereid’ begon Armando Maglio. ‘Groots’ als in ‘groots en meeslepend’? De anticlimax volgde snel. Hij ging zijn redevoering toch inkrimpen tot 3 à 4 minuten (fans van Cicero verlieten teleurgesteld de zaal). En natuurlijk, de VVD bleef tegen hernieuwde pogingen de Stichting Noordmanshoek en de gemeente nader tot elkaar te brengen.

Ronnie Niemeier (GB) kromp zijn toespraak op zijn eigen manier in, door op willekeurige plekken klinkers en medeklinkers weg te laten. ‘Coalitie wordt ‘kliesie’, die dan botst met de ‘psietsie'(Goelix, Peefda, Deessestig). Doordat Rnymei achter een zelfgebouwde decoder zit, begrijp je alleen dat hij tegen is. Miraculeus was er gisteren één woord dat tot driemaal toe onverminkt doorkwam: ‘bierviltjesplan’ (zijnde Rny’s denigrerende term voor het huiswerk van Stichting NMH).

Toon Schuiling (PvdA) bespeelde weer virtuoos vele registers (fans van Cicero keerden terug in de zaal) en kwam met een concreet voorstel: twee Wijhenaren met een lange staat van dienst in projectontwikkeling hadden aangeboden te bemiddelen. Zouden die tot 1 september een kans mogen krijgen?

Het was nu aan het CDA, dat in het hele debat (eerste én tweede termijn) vrijwel onzichtbaar en onhoorbaar was geweest. Ooit schijnen ze vier mild kritische vragen aan wethouder Blind te hebben geformuleerd. Die werden bij nader inzien schielijk ingetrokken (op last van de kliesiepliessie?). Maar nu stonden ze voor het blok: wel of geen onafhankelijke deskundigen, wel of geen poging tot een compromis?

Ik hoopte op een Teken van Hogerhand dat de CDA-fractie kon ontdooien. Bloedrode hemels boven de IJssel waren er al teveel geweest deze week, dat zou niet tellen. Het moest groter. Groots. Dat die transatlantische zonsverduistering ineens ook hier opdook in combinatie met drie aartsengelen die ‘Noord-mans-hoek’ trompetterden op de wijs van ‘Sesamstraat’. Of als dat er niet inzat een geestverschijning van Ruud Lubbers die ze een gezichtsreddende toverformule influisterde?

Uiteindelijk klonk toch gewoon een kil ‘nee’ uit de mond van Jolande Olthof.

En daarmee was het klaar.

Op 22 april is de besluitvormende vergadering.

*Voor een ander subjectief verslag over deze kwestie zie Wissel!


 

2 reacties op “Taal noch teken”

  1. Marius.
    Wat een prachtige weergave van deze cabaretavond in de Raadszaal.
    Helaas met een triest resultaat voor de Stichting en NMH.

  2. Een trieste, maar duidelijke weergave van het Wijhese Raadstoneel. Veel dank voor de onverbloemde PvdA-promotie! En terrecht; ik roep al jaren; Stemt PvdA!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *