Meteen naar de inhoud

Marijas

Petje(s) af!

Het Haarlems Dagblad van 4 mei meldt een doorbraak in het slepende conflict over landgoed Meer en Berg (het terrein van het voormalig Provinciaal Ziekenhuis in Santpoort). Er komt minder bebouwing dan de aanvankelijk geplande 275 tot 350 woningen, mits de provincie het landgoed terugkoopt voor 16 miljoen euro, na het ooit voor 33 miljoen te hebben verkocht. De bemiddelaar in het conflict, ir. C. Hakstege, stelt het zo: “Uiteindelijk… Lees verder »Petje(s) af!

Stillere stilte

Dodenherdenking. Vandaag, op de school waar ik werk, hield Zoni Weisz een lezing. Weisz sprak mede namens de Sinti en Roma (het woord ‘zigeuners’ gebruikt hij zelf nooit vanwege de etymologie: ‘ziehende Gauner’= rondtrekkende schurken). Sinti en Roma dus, van wie er in de oorlog minstens 500.000 en mogelijk twee keer zo veel door de nazi’s zijn omgebracht. Weisz plaatste ‘de vergeten holocaust’ van zijn volk eerst in een historisch… Lees verder »Stillere stilte

Sloom movement

Via andere dan de daartoe door weblog.nl ter beschikking gestelde kanalen bereikten mij diverse adhesiebetuigingen voor mijn partij in oprichting, de PAVOHOVAHA (onthoud die naam!). Zeer strelend natuurlijk, maar toch is een waarschuwend woord hier op zijn plaats. Zolang mijn gedachtegoed nog niet geheel is uitgekristalliseerd en zijn neerslag heeft gevonden in een twaalfdelige gebonden standaardeditie (goud op snee), bestaat het gevaar dat allerlei visionairen en dromers er mee aan… Lees verder »Sloom movement

Geen boomtown maar groenstad

De ontwikkelingen gaan ineens snel, dames en heren, zeer, zeer snel… Gisteren riep ik op deze plek op tot oprichting van de PARTIJ VOOR HET ONNUT VAN HET ALGEMEEN. Speerpunt van het beleid wordt het instellen van projectloze zones (prozo’s) her in der in de stad, dat wil zeggen gebieden zonder duidelijke economische exploitatie of planologische bestemming. Al een dag later komt uit onverwachte hoek steun voor dit anarchistische idee.… Lees verder »Geen boomtown maar groenstad

UFO-loos geplan

Van een afstand lijkt het of er een zilverkleurige UFO is gestrand in de bouwput aan de Houtmankade – en niet zo’n kleintje ook. Navraag leert dat het hier gaat om een nieuwe vestiging van de Minister van der Leeuwschool, een school voor speciaal onderwijs. De oude locatie was afgebrand. Enig ge-Google brengt me op de site van het verantwoordelijke architectenbureau, waar ik lees dat de visie van de directie… Lees verder »UFO-loos geplan

Engel op de brug

Er is een verhaal van John Cheever over een man in Los Angeles die moeite heeft met de moderne tijd (de viezigheid, de misdaad, de banaliteit, de vervreemding, de jachtigheid … u kent het wel). Zijn ombestemde angsten uiten zich in een fobie voor bruggen: telkens wanneer hij met de auto een lange brug over moet, breekt het zweet hem uit en wordt hij misselijk, zodat hij zich gedwongen ziet… Lees verder »Engel op de brug

Tegeltjeswijsheid in de jungle

Het werd toch ook een onhoudbare toestand? Vrachtwagens die vastliepen in een wirwar van wilde wingerd, de grote berenklauwplaag van 2002, bejaarden in verwarde toestand teruggevonden in overwoekerde steegjes, en in de wijken een toename van 670% van het verboden kapmesbezit. U begrijpt het, ondergetekende staat pal achter het recente besluit van het gemeentebestuur om het onkruid weer op traditionele wijze te gaan bestrijden, dat wil zeggen met het oude,… Lees verder »Tegeltjeswijsheid in de jungle

koetkekoet

Koetkekoet Een aantal jaren achtereen broedden vlak bij mijn huis, bij het bruggetje over de Schotersingel, twee meerkoetjes die er een gewoonte van maakten hun nest te tooien met narcissen uit de perken van het park. Ik weet niet met welk doel ze die gele kleuraccenten aanbrachten op hun burcht van takjes en stengels, maar esthetisch vond ik het in ieder geval buitengewoon verantwoord. Ook interpreteerde ik die bloemen onbewust… Lees verder »koetkekoet

Gokverslaafde politici

Spelletjes Op de Gedempte Voldersgracht ijsbeert een man in smoking. Ik herken Jack Pothuijzen, voorzitter van de deze week opgerichte belangengroep KaHaKa, hetgeen staat voor Kansarme Haarlemse Kansspelers. Als ik hem passeer, gebaart hij mistroostig in de richting van de HBS en brandt zonder enige preambule los: “Laaiend kan ik erom worden, zoals de politiek omspringt met de belangen van mij en mijn achterban. En dan heb ik het niet… Lees verder »Gokverslaafde politici

Everybody Happy?

Op 21 april verscheen het rapport 21Minuten.nl, gebaseerd op een internet-enquête onder maar liefst 150.000 Nederlanders. Als we die 150.000 mogen geloven zijn we momenteel overwegend gelukkig met ons land, maar volgens het resumé dat hier voor mij ligt, is het ‘verontrustend’ dat 86% van de bevolking zich zorgen maakt over de toekomst. ‘Dat zijn 14 miljoen mensen’, staat er tobberig. Zelf zou ik me eerder zorgen maken als uit… Lees verder »Everybody Happy?