Ga naar de inhoud

PAVOHOVAHA

Landjes

De val van het kabinet Balkenende II biedt concrete kansen aaneen jonge, ongecorrumpeerde partij als de PAVOHOVAHA (onthoud die naam!). PAVOHOVAHA staat voor Partij voor het Onnut van het Algemeenen in mijn gecombineerde hoedanigheid van erevoorzitter, secretaris, lijstduwer én lijsttrekker wil ik hier pleiten voor een krachtig (nou ja, zo krachtig mogelijk) offensief om ons gedachtegoed te verbreiden. De PAVOHOVAHA is de partij voor scharrelaars, schuifelaars en sjoemelaars – drie… Lees verder »Landjes

Apathy rules

De PAVOHOVAHA (onthoud die naam!) heeft de krantenkoppen al een tijdlang niet gehaald en dat zal niemand verbazen. Niet voor niets zijn wij de minst dynamische partij van Nederland, en in mijn hoedanigheid van erevoorzitter, secretaris, lijstduwer en tevens -trekker doe ik er alles aan om dat zo te houden. Desondanks, wie niet beter wist zou denken dat de PAVOHOVAHA (onthoud die naam!) momenteel met ijzeren greep regeert in onze… Lees verder »Apathy rules

Sufdoku

De sudokunami houdt nog steeds aan, maar kennen jullie deze? Uit het NIW, de Hebroku: Het Raarlems Dagklad ontwikkelt momenteel in samenwerking met de PAVOHOVAHA (onthoud die naam!) een andere variant, de PAVOHOVAHADOKU: het principe is gelijk aan dat van de sudoku, met dien verstande dat maar vier van de eenentachtig hokjes blanco zijn. Ideaal voor wie de schijn van geestelijke activiteit wil wekken, maar eigenlijk het liefst gewoon wat voor… Lees verder »Sufdoku

Bindend Stemadvies

Het blijft stil rond de minst dynamische partij van Nederland en als erevoorzitter/penningmeester en lijstduwer draag ik daarvoor de volle verantwoordelijkheid. De PAVOHOVAHA (onthoud die naam!) blijkt de inschrijfdatum voor de gemeenteraadsverkiezingen onopgemerkt te hebben laten passeren en bijgevolg schittert mijn campagnefoto (die ik voornemens was binnen afzienbare termijn ergens te laten maken) op de aanplakborden door afwezigheid.De conclusie is onontkoombaar. LIJST 14 blijft leeg. In 2006 haalt de Partij… Lees verder »Bindend Stemadvies

Nieuwjaarsrede

De maat is vol! In Spanje is de siësta voor ambtenaren afgeschaft, maar ook dichter bij huis gaat het helemaal de verkeerde kant op. Werknemers van het Groningse staalbedrijf HoZa moeten voortaan met een minimumsnelheid van vijf kilometer over de werkvloer lopen. Oekaze van de directie daar in Scheemda! Hoogste tijd voor de PAVOHOVAHA (onthoud die naam!) om op de barricaden te klimmen. PAVOHOVAHA staat voor Partij voor het Onnut… Lees verder »Nieuwjaarsrede

Ripperda

Ongestoofde stoofpeertjes, het nog steeds niet opgerichte Meldpunt Ongewenste Infantiliteit, geen ‘actieve inspanningen’ mijnerzijds voor landgoed Beeckestijn, ik loop er ongeschoren bij… Ik kan er niet omheen, beste Raarlemmers, het ontbreekt me de laatste dagen over de hele linie aan doortastendheid. Ook mijn nevenfuncties laat ik sloffen – wel zo consequent overigens. Neem nou het erevoorzitterschap van de PAVOHOVAHA (onthou die naam!), de in de tijd dat ik nog wel… Lees verder »Ripperda

Sloom movement

Via andere dan de daartoe door weblog.nl ter beschikking gestelde kanalen bereikten mij diverse adhesiebetuigingen voor mijn partij in oprichting, de PAVOHOVAHA (onthoud die naam!). Zeer strelend natuurlijk, maar toch is een waarschuwend woord hier op zijn plaats. Zolang mijn gedachtegoed nog niet geheel is uitgekristalliseerd en zijn neerslag heeft gevonden in een twaalfdelige gebonden standaardeditie (goud op snee), bestaat het gevaar dat allerlei visionairen en dromers er mee aan… Lees verder »Sloom movement

Geen boomtown maar groenstad

De ontwikkelingen gaan ineens snel, dames en heren, zeer, zeer snel… Gisteren riep ik op deze plek op tot oprichting van de PARTIJ VOOR HET ONNUT VAN HET ALGEMEEN. Speerpunt van het beleid wordt het instellen van projectloze zones (prozo’s) her in der in de stad, dat wil zeggen gebieden zonder duidelijke economische exploitatie of planologische bestemming. Al een dag later komt uit onverwachte hoek steun voor dit anarchistische idee.… Lees verder »Geen boomtown maar groenstad

UFO-loos geplan

Van een afstand lijkt het of er een zilverkleurige UFO is gestrand in de bouwput aan de Houtmankade – en niet zo’n kleintje ook. Navraag leert dat het hier gaat om een nieuwe vestiging van de Minister van der Leeuwschool, een school voor speciaal onderwijs. De oude locatie was afgebrand. Enig ge-Google brengt me op de site van het verantwoordelijke architectenbureau, waar ik lees dat de visie van de directie… Lees verder »UFO-loos geplan