Ga naar de inhoud

Vorkjes prikken

Doordat ik uitploos waarom ik bij restaurant Lambermons reeds twee maanden voordat ik honger kreeg, had moeten reserveren om aan te mogen schuiven voor een warme hap, ontdekte ik de Haarlemse Vorkje-site (voor andere plaatsen bestaan ze ook), waar boeren, burgers en buitenlui Johannes van Dammetje mogen spelen. Je moet je wel eerst aanmelden als Vorkje editor. Het invullen van en email adres volstaat. Ik lees niets over een papillentest… Lees verder »Vorkjes prikken

Rimpelratten

Ik verkeerde in de kalme veronderstelling dat de laatste andragologen werkeloos wegkwijnden in een reservaat. Echter, de soort komt nog wel degelijk in het wild voor. Zo heeft ene Majone Steketee onomstotelijk aangetoond dat er tussen 467 Nederlandse gemeenten verschillen bestaan qua kindvriendelijkheid; zij stelde daartoe een ranglijst op aan de hand van tien criteria. Verschillen!? Niet alleen ik stond paf. Ook Grote Broer het HD moest er het zijne… Lees verder »Rimpelratten

Paarse Krokomonnee

Door mij gevonden gevonden voorwerpen zijn meestal niet veel soeps, maar in deze portemonnee zit 80 euro, plus een spoorabonnement en een bankpasje. Hij staat op zijn kant langs spoor 1 van station Haarlem. De eigenaar (ene Michiel) woont in Den Haag en ik heb zijn nummer al half gedraaid als ik bedenk dat dat niet handig is. Mijn trein naar CS gaat over vier minuten. Ik heb vanavond tien… Lees verder »Paarse Krokomonnee

Verbotoxing

Topondernemer Hennie van der Most , de man achter Kernwasser Wunderland in Kalkar, had het laatst in een interview over het ‘verpronkte’ Nederlandse landschap, hetgeen niet als een compliment aan de oud-minister diende te worden opgevat. Een andere taalvondst kwam ik vandaag tegen in de NRC, waar Frank de Josselin de Jong, docent stadsontwerp aan de TU Delft, klaagt over de ‘verbotoxing’ van de buitenruimte. De restyling van de Nederlandse… Lees verder »Verbotoxing

Boetekleden gevraagd

Alle betrokkenen hadden gerekend op een stroef proces van waarheidsvinding inzake de jarenlange, exorbitante financiële overschrijdingen bij het gemeentelijk Vastgoed Bedrijf. Hoe anders ging het in werkelijkheid! Schuldbekentenissen en onthullingen volgden elkaar bij de Haarlemse raadsenquête (†link, helaas) in rap tempo op. Het voltallige college, de talrijke projectleiders, alle gehoorde sectordirecteuren en topambtenaren namen manmoedig hun verantwoordelijkheid. Niemand die zich verschool achter gebrekkige dossierkennis, onduidelijke dan wel ondeugdelijke procedures, reorganisatieperikelen… Lees verder »Boetekleden gevraagd

Stadsgedichten

‘Rotte plekken in de stad leiden niet vaak tot poëzie’, schrijft de jury van de Trouw schrijfwedstrijd vandaag lichtelijk verongelijkt. 150 gedichten over 65 verschillende plaatsen kregen ze binnen – voorwaar geen slechte oogst, maar er was kennelijk gehoopt op een fikse dosis binnensteedse Angst. Het hele Leefbare A-Z van Afrekeningen (crimineel) tot Zwerfvuil hadden ze in toxische ‘vers libre’ gegoten willen zien en in plaats daarvan zwijmelen die zijige… Lees verder »Stadsgedichten

Duik in het verleden

Het kan zomaar gebeuren. Dat je alleen maar even aan je lezers wilt doorgeven dat er t/m 19 maart in het ABC Architectuurcentrum een mooie tentoonstelling is met foto’s van Henk Sloos, georganiseerd op initiatief van Greiner Van Goor Architecten, een bureau dat bemoeienis heeft met de inmiddels bijna voltooide restauratie van de Houtvaart, openluchtzwembad te Haarlem sinds 1927 en Rijksmonument – een zwembad dat ook Vrienden heeft, verenigd in… Lees verder »Duik in het verleden

Lingua-diversiteit

Het gaat slecht met de lingua-diversiteit (om maar weer eens een poging te wagen een neologisme te scoren). Elke twee weken sterft ergens ter wereld een taal uit; van de zesduizend talen wordt de helft bedreigd. Nou kan een taal ook postuum nog veel bieden, mits hij ooit geschreven werd door een Virgilius of Euripides, maar niettemin… eens per twee weken een taal minder, dat is een moordend tempo. Dat… Lees verder »Lingua-diversiteit

Gefileerd?

Vandaag bracht minister Zalm een bezoek aan Haarlem. Een gescheurde wenkbrauw (met de complimenten van Maxime Verhagen) had zich niet afdoende laten hechten. Zijn lelijk toegetakelde rechterjukbeen (voorlopige reactie van de VNG) deed het anders zo ontwapenende knipoogje telkenmale mislukken. Winkelhaken in de krijtstreepbroek herinnerden aan een spoedberaad met het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) en terwijl hij onze stad naderde, werd zijn bloederig… Lees verder »Gefileerd?

Prinzipienreiter

Vandaag toch lekker één hele dag geweigerd de ozb te betalen. (Haarlem stond als goede middenmoter tussen Gilze Rijen en boven Kessel.)