Ga naar de inhoud

Wijzen naar het oosten

Ongeveer driekwart der Nederburgers acht zich onvoldoende voorbereid op het nieuwe zorgstelsel – die lui willen kennelijk minister Hoogervorst persóónlijk op schoot hebben in plaats van al die obligate, kille krantenbijlagen. 86% van de bevolking denkt niet van zorgverzekeraar te veranderen. Wat een collectieve labbekakkigheid! En zelf ben ik helaas net zo. Eigenlijk ben ik daarom niet de aangewezen persoon om onderstaande tip door te geven aan de calculerende, kwakkelende… Lees verder »Wijzen naar het oosten

Wisent

De wisent keert terug in de Kennemerduinen. De wie? De wisent, als het een beetje meezit tenminste. Wat een lelijkerds trouwens, hè? Een stier weegt duizend kilo, schoon aan de haak. PWN wil in 2006-2007 zes van deze ooit vrijwel uitgestorven oerrunderen inzetten tegen de vergrassing van het Kraansvlak, een omheind terrein van 300 hectare bij Middenduin. Het is nog niet helemaal rund, uh… rond. Ze komen nog €50.000 subsidie… Lees verder »Wisent

Beschaving

Die ‘Liefde is…’ plaatjes uit de Telegraaf kent iedereen. De Nederlandse kwaliteitskranten zijn momenteel bezig met een serie ‘Beschaving is…’. In de NRC mag vandaag dichter / dominee Ilja Leonard Pfeijffer . Hij schoffelt eerst de nodige bewindslieden onderuit en besluit: ‘Beschaving is spreken met zachte stem omdat je bang bent dat je niet hoort wat de ander te zeggen heeft.’ Als je wilt horen wat de ander zegt, kun… Lees verder »Beschaving

Grafdansen

In de NRC van vanavond danst professor Arnold Heertje met zijn bekende lompheid op het graf van het Nederlandse onderwijs. Dat scheelt de onderwijsredactie van het Raarlems Dagklad weer werk (mijn eigen macabere dansjes zijn elders trouwens nog wel te bekijken). Hier dus geen diepsnijdende analyse naar aanleiding van Maria van der Hoevens knieval eerder deze week; geen geraas en getier tegen de kaalslag van de afgelopen dertig jaar. Ik… Lees verder »Grafdansen

BOA’s

Om de veiligheid te bevorderen en vuiligheid tegen te gaan, zet de gemeente Haarlem BOA’s in. Geen zoetsappige waarschuwing door een stadswacht meer bij hufterig gedrag: onze BOA’s sleuren de wetsovertreder mee naar een steegje, waar hij langzaam doch efficiënt wordt gewurgd. Deze duurzame kwaliteitsimpuls die onze gemeente invoerde na … De Verzamelde Kritische Raarlemmers: “Oh, we zijn weer melig vandaag? In dat geval peren we ‘m gelijk weer…” Niet… Lees verder »BOA’s

Flitsinkomen

De Nederlandse gemeenten willen het beheer over flitspalen en laserguns krijgen, zodat zij zelf de boetes kunnen innen in plaats van justitie (jaarlijkse opbrengst 500 miljoen). Een meerderheid van de Kamer steunt het plan. Echter, het Raarlems Dagklad weet iets beters. In het huidige systeem kampt de flitspaal met een hardnekkig negatief imago. Het draagvlak onder de bevolking blijft gering. Dat zou weldra veranderen als mijn plan werd aangenomen. Een… Lees verder »Flitsinkomen

Ripperda

Ongestoofde stoofpeertjes, het nog steeds niet opgerichte Meldpunt Ongewenste Infantiliteit, geen ‘actieve inspanningen’ mijnerzijds voor landgoed Beeckestijn, ik loop er ongeschoren bij… Ik kan er niet omheen, beste Raarlemmers, het ontbreekt me de laatste dagen over de hele linie aan doortastendheid. Ook mijn nevenfuncties laat ik sloffen – wel zo consequent overigens. Neem nou het erevoorzitterschap van de PAVOHOVAHA (onthou die naam!), de in de tijd dat ik nog wel… Lees verder »Ripperda

Actieve inspanningen

De armlastige gemeente Velsen onderzoekt via een makelaar momenteel wat het landgoed /museum Beeckestijn doet op de cultureelerfgoedmarkt. De voorgenomen verkoop stuit op fikse weerstand. Vrijwilligers van het museum bezetten het gebouw afgelopen vrijdag, een bataljon hoogleraren bestookt Medy van der Laan tot ze geen NPS meer kan zeggen en het laatste is dat de Stichting Vrienden van Beeckestijn een samenwerkingsverband heeft gesmeed waartoe ook Natuurmonumenten en de Kastelenstichting behoren.… Lees verder »Actieve inspanningen

Meldpunt laksheid

Er zijn meldpunten voor kinderporno, kindermishandeling, stalking, racisme op het internet, vermisten, bijwerkingen van medicijnen en ga zo maar door. Vandaag had ik mij nuttig willen maken door het Landelijk Meldpunt Misplaatste Infantiliteit op te richten, met als directe aanleiding die zeepjes waarmee de directie van de provincie Noord-Holland zijn handen in onschuld probeerde te wassen bij de personeelsreorganisatie. Want wie van ons heeft niet te lijden onder dit soort… Lees verder »Meldpunt laksheid

Terug naar de Dijkstraat

Amper een week geleden schreef ik hier over het fameuze Jan en Piet Museum, gevestigd in de Dijkstraat. De Dijkstraat… eerlijk gezegd wist ik niet eens waar het was. En vandaag (it’s a funny old world!) kwam ik de naam opnieuw tegen in Elsbeth Etty’s recensie van de juist gepubliceerde Vestdijkbiografie van Wim Hazeu. Wat blijkt? Simon Vestdijks grootvader werd in Haarlem te vondeling gelegd op de hoek van de… Lees verder »Terug naar de Dijkstraat